Đề tài Tiến tới tự do hoá lãi suất ở Việt Nam

Lời mở đầu 1

Phần I: Tìm hiểu chung về lãI suất 2

I.Khái niệm và vai trò của lãi suất. 2

1. Khái niệm. 2

2. Vai trò của lãi suất. 3

2.1.Đối với kinh tế vĩ mô. 3

2.2.Đối với tầm vi mô. 3

III. Các loại lãi suất thông dụng. 6

1.Lãi suất đi vay. 6

2.Lãi suất cho vay. 6

3.Lãi suất đơn. 6

4.Lãi suất kép. 6

II. Nguyên tắc và phương pháp xác định lãi suất. 6

1. Các nguyên tắc cơ bản để xác định chế độ lãi suất. 7

1.Phương pháp xác định lãi suất. 9

1.1. Cơ sở hình thành lãi suất. 9

1.2 Công thức tổng quát tính lãi suất. 10

PHẦN II. 12

THỰC TRẠNG LÃI SUẤT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. 12

I.Sơ lược việc điều hành, cải tiến lãi suất trong thời gian qua. 12

II.Cơ chế lãi suất ở Việt Nam hiện nay 15

III.Các cách hiểu về lãi suất cơ bản. 18

1. Lãi suất cơ bản là lãi suất tái chiết khấu. 18

2. Lãi suất cơ bản là lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước. 19

3.Lãi suất cơ bản là lãi suất tiền gửi tối đa. 19

4. Lãi suất cơ bản là lãi suất cho vay tối đa. 22

5.Lãi suất cơ bản bằng ngoại tệ. 24

I. Mục tiêu cần hướng tới đối với chính sách lãi suất hiện nay. 25

1. Lãi suất cơ bản phải đáp ứng mục tiêu lãi suất tín dụng. 25

2. Mục đích của việc điều chỉnh lãi suất hiện nay. 26

PHẦN III: QUÁ TRÌNH TIẾN TỚI TỰ DO HOÁ LÃI SUẤT TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 28

II.Sự cần thiết của việc tự do hoá lãi suất . 29

1.Những mặt lợi. 30

2.Những hạn chế của việc tự do hoá lãi suất. 32

III.Kinh nghiệm của các nước trong việc tự do hoá lãi suất. 34

Phần IV: Tự do hoá lãI suất ở việt nam 37

I. Việt Nam trong thời điểm hiện nay chưa đủ điều kiện để tiến hành tự do hoá lãi suất 37

II. Giải pháp điều chỉnh dần theo hướng tự do hoá lãi suất. 38

1.Hoàn thiện hệ thống ngân hàng, hoàn thiện hệ thống chính sách. 38

2.Từng bước điều chỉnh cơ chế lãi suất, tiến dần theo hướng tự do hoá. 40

Kết luận 43

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY