Đề tài Thương mại quốc tế Việt Nam hội nhập AFTA

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu

Chương I: Việt Nam hội nhập thương mại tự do ASEAN- AFTA một

xu thế tất yếu

A. Sự ra đời của khu vực thương mại tự do ASEAN – AFTA

I. Quá trình hình thành AFTA

II. Sự ra đời của AFTA và các mục tiêu của AFTA

III. Bối cảnh thương mại Việt Nam khi gia nhập AFTA

B. Nội dung cơ bản của AFTA và cơ chế CEPT

I. Vấn đề thuế quan

1. Các sản phẩm và quá trình cắt giảm thuế theo kế hoạch CEPT

2. Cơ chế trao đổi nhượng bộ của kế hoạch CEPT

II. Các hạn chế định lượng (QR) và các rào cản phi thuế quan khác (NTBs)

III. Vấn đề hợp tác trong lĩnh vực hải quan

1. Thống nhất biểu thuế quan

2. Thống nhất hệ thống tính giá hải quan

3. Xây dựng hệ thống luồng xanh hải quan

4. Thống nhất thủ tục hải quan

C. Tác động của AFTA đến hoạt động thương mại quốc tế của Việt Nam

I. Tác động tới thương mại và cơ cấu sản xuất

1. Đối với xuất khẩu

2. Đối với nhập khẩu

II. Tác động tới đầu tư nước ngoài

III. Tác động tới nguồn thu ngân sách

Chương II: Thực tiễn thực hiện CEPT - AFTA của Việt Nam trong thời gian qua

I. Thực tiễn thực hiện CEPT – AFTA

1. Lịch trình cắt giảm thuế cho nhóm ngành có thế mạnh xuất nhập khẩu

2. Lịch trình giảm thuế cho các ngành hàng có thể cạnh tranh với hàng nhập khẩu trong tương lai

3. Lịch trình cắt giảm cho các ngành hàng cò tiềm năng cạnh tranh kém

II- Thành tựu thách thức và triển vọng

Chương III: Những biện pháp cơ bản để thúc đẩy thương mại quốc tế Việt Nam trong quá trình hội nhập

A. Các biện pháp điều chỉnh để Việt Nam bắt nhịp với các nước ASEAN

I. Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ ngành trong công tác ASEAN

II. Công tác đào tạo cán bộ làm công tác ASEAN

III. Công tác thông tin tuyên truyền về ASEAN

B. Những biện pháp nhằm thúc đẩy thương mại quốc tế Việt Nam trong quá trình hội nhập

I. Các biện pháp ưu tiên phát triển

1. Chính sách thu hút đầu tư nước ngoài trực tiếp

2. Chính sách đầu tư trong nước

II. Những biện pháp phòng ngừa

1. Các biện bảo hộ hợp lý sản xuất trong nước

2. Một số biện pháp hỗ trợ của Nhà nước đồi với các doanh nghiệp trong nước

3. Các biện pháp cải cách thuế phù hợp với quá trình hội nhập AFTA

III. Một số biện pháp trước mắt

Kết luận

Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY