Đề tài Thực trạng xây dựng và thực thi chiến lược kinh doanh của Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ trong những năm qua

Lời nói đầu 1

Chương I. Cơ sở lý luận của việc xây dựng chiến lược kinh doanh ở Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ 2

I. Một số khái niệm cơ bản về chiến lược kinh doanh. 2

1. Định nghĩa về chiến lược kinh doanh. 2

2. Quản lý chiến lược. 3

3. Tầm quan trọng của chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp khách sạn du lịch. 3

II. Các bước xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp khách sạn du lịch. 3

1. Phân tích môi trường. 4

2. Phân tích và dự đoán tất cả những nhân tố bên trong của một doanh nghiệp có ảnh hưởng đến hoạt động chiến lược kinh doanh. 7

3. Xác định chức năng nhiệm vụ và mục tiêu. 9

4. Phân tích và lựa chọn các phương án chiến lược. 10

5. Thực hiện chiến lược. 18

6. Kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện chiến lược. 20

Chương 2. Thực trạng xây dựng và thực thi chiến lược kinh doanh của Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ 22

I. Khái quát về Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ. 22

1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty. 22

2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ. 23

3. Cơ sở vật chất và dịch vụ của khách sạn. 27

II. Thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ. 31

1. Những thuận lợi. 31

2. Những khó khăn. 31

3. Kết quả kinh doanh của Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ trong năm 2000 - 2001. 32

III. Những đánh giá về tình hình xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh của công ty du lịch dịch vụ Tây Hồ. 34

1. Tình hình xây dựng chiến lược. 34

2. Tình hình thực hiện chiến lược kinh doanh của công ty du lịch dịch vụ Tây Hồ. 48

Chương 3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ 53

I. Căn cứ nhằm đề xuất hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ. 53

1. Nguyên tắc xây dựng chiến lược. 53

2. Căn cứ xây dựng chiến lược kinh doanh. 54

II. Những kiến nghị nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty Du lịch dịch vụ Tây Hồ. 56

1. Đề xuất về công việc phân tích chiến lược kinh doanh của khách sạn. 56

2. Kiến nghị về hệ thống mục tiêu chiến lược của khách sạn. 64

3. Kiến Nghị về các quyết định chiến lược của khách sạn. 64

4. Kiến nghị đảm bảo cho việc triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. 70

Kết luận. 72

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY