Đề tài Thực trạng về hoạt động quảng cáo và một số giải pháp trong các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam hiện nay

MỤC LỤC  LỜI GIỚI THIỆU 1CHƯƠNG I 3GIỚI THIỆU CHUNG VỀ QUẢNG CÁO 3I. VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO 31. Khái niệm hoạt động quảng cáo 32. Sự cần thiết khách quan và tác dụng của quảng cáo 83. Các loại quảng cáo 11II. THIẾT LẬP MỘT CHƯƠNG TRÌNH QUẢNG CÁO CÓ HIỆU QUẢ 131. Xác định mục tiêu của quảng cáo 132. Ngân sách dành cho quảng cáo. 153. Quyết định thông điệp dành cho quảng cáo 164. Quyết định về phương tiện truyền thông. 185. Đánh giá hiệu quả quảng cáo 21CHƯƠNG II 23THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG CÁC DOANH GNGHIỆP BẢO HIỂM VIỆT NAM HIỆN NAY 23I. THỰC TRẠNG VỀ VẤN ĐỀ QUẢNG CÁO HIỆN NAY Ở CÁC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM VIỆT NAM 231. Lợi ích của quảng cáo bảo hiểm đối với người tiêu dùng 232. Thực trạng về chiến lược quảng cáo của các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam hiện nay 25II. GIẢI PHÁP ĐỂ XÂY DỰNG MỘT CHIẾN LƯỢC QUẢNG CÁO CÓ HIỆU QUẢ TRONG BẢO HIỂM CHO CÁC DOANH NGHIỆP BAỎ HIỂMVIỆT NAM HIỆN NAY 321. Tính đặc thù của sản phẩm Bảo hiểm 322. Một số giải pháp 32KẾT LUẬN 36TÀI LIỆU THAM KHẢO 37MỤC LỤC 38

MỤC LỤC

LỜI GIỚI THIỆU 1

CHƯƠNG I 3

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ QUẢNG CÁO 3

I. VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO 3

1. Khái niệm hoạt động quảng cáo 3

2. Sự cần thiết khách quan và tác dụng của quảng cáo 8

3. Các loại quảng cáo 11

II. THIẾT LẬP MỘT CHƯƠNG TRÌNH QUẢNG CÁO CÓ HIỆU QUẢ 13

1. Xác định mục tiêu của quảng cáo 13

2. Ngân sách dành cho quảng cáo. 15

3. Quyết định thông điệp dành cho quảng cáo 16

4. Quyết định về phương tiện truyền thông. 18

5. Đánh giá hiệu quả quảng cáo 21

CHƯƠNG II 23

THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG CÁC DOANH GNGHIỆP BẢO HIỂM VIỆT NAM HIỆN NAY 23

I. THỰC TRẠNG VỀ VẤN ĐỀ QUẢNG CÁO HIỆN NAY Ở CÁC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM VIỆT NAM 23

1. Lợi ích của quảng cáo bảo hiểm đối với người tiêu dùng 23

2. Thực trạng về chiến lược quảng cáo của các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam hiện nay 25

II. GIẢI PHÁP ĐỂ XÂY DỰNG MỘT CHIẾN LƯỢC QUẢNG CÁO CÓ HIỆU QUẢ TRONG BẢO HIỂM CHO CÁC DOANH NGHIỆP BAỎ HIỂMVIỆT NAM HIỆN NAY 32

1. Tính đặc thù của sản phẩm Bảo hiểm 32

2. Một số giải pháp 32

KẾT LUẬN 36

TÀI LIỆU THAM KHẢO 37

MỤC LỤC 38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY