Đề tài Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn Nhân lực trong công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam

LỜI NÓI ĐẦU 2

CHƯƠNG MỘT: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 4

1. Một số tư tưởng kinh điển của Mác, Anghen và LêNin về giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 4

1.1. Nội dung quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất, trình độ phát triển của lực lượng sản xuất 5

1.1.1. Lực lượng sản xuất 5

1.1.2. Quan hệ sản xuất 6

1.1.3. Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất 7

1.2. Nội dung về mối quan hệ giữa con người và xã hội 8

1.2.1. Con người là một thực thể sinh học 9

1.2.2. Con người là một thực thể xã hội 9

1.2.3. Quan hệ biện chứng giữa yếu tố sinh học và yếu tố xã hội 9

2. Quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 10

3. Quan điểm về giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 13

3.1. Nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực 13

3.1.1. Khái niệm về nguồn Nhân lực 13

3.1.2. Tầm quan trọng của nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 14

3.2. Giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 14

3.2.1. Khái niệm giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 14

3.2.2. Tầm quan trọng của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 15

3.3. Những nhân tố ảnh hưởng tới công tác đào tạo và phát triển nguồn Nhân lực 16

3.3.1. Môi trường bên ngoài 16

3.3.2. Môi trường bên trong 17

3.4. Tiến trình đào tạo và phát triển nguồn Nhân lực 18

3.4.1. Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn Nhân lực 19

3.4.2. Xác định mục tiêu cụ thể để xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 21

3.4.3. Lựa chọn các phương pháp đào tạo và phát triển 21

3.4.4. Lựa chọn giáo viên và phương tiện để đào tạo và phát triển nguồn Nhân lực 22

3.4.5. Xác định chi phí cho đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 23

3.4.6. Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo và phát triển nguồn Nhân lực 23

3.4.7. Đánh giá giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 24

CHƯƠNG HAI: THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM 27

1. Một số khái niệm về bảo hiểm nhân thọ 27

1.1. Khái niệm về bảo hiểm nhân thọ 27

1.2. Vai trò của bảo hiểm nhân thọ 28

2. Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của công ty BHNT Prudential 28

2.1. Biểu tượng của tập đoàn Prudential 28

2.2. Sơ lược về công ty BHNT Prudential 28

2.2.1. Quá trình hình thành và phát triển 28

2.2.2. Tình hình hoạt động, phát triển của công ty BHNT Prudential Việt Nam 29

2.2.3. Các hoạt động đầu tư khác của công ty BHNT Prudential Việt Nam 30

2.3. Những cột mốc thời gian đánh dấu sự phát triển của công BHNT Prudential Việt Nam 31

2.4. Các sản phẩm chính của công ty BHNT Prudential Việt Nam 32

2.4.1. Các sản phẩm chính có bảo tức 33

2.4.2. Sản phẩm chính không có bảo tức 33

2.4.3. Các sản phẩm bổ xung kèm theo và bổ trợ 33

2.4.4. Các sản phẩm trọn gói 33

3. Khái quát đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và thực trạng nguồn lao động trong công ty BHNT Prudential Việt Nam 34

3.1. Cơ cấu tổ chức 34

3.1.1. Sơ đồ tổ chức trong công ty BHNT Prudential 34

3.1.2. Cơ cấu và chức năng hoạt động của các phòng 37

3.1.3. Mô hình và những ưu điểm của cơ cấu phòng QTNS miền Bắc 40

3.2. Thực trạng nguồn lao động 41

3.2.1. Số lượng nhân viên qua các năm 41

3.2.2. Số lượng nhân viên các phòng ban 42

3.2.3. Trình độ chuyên môn của nhân viên 42

4. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 43

4.1. Quá trình đào tạo và phát triển nguồn Nhân lực 44

4.2. Các chương trình đào tạo và phát triển nhân viên trong công ty BHNT Prudential Việt Nam 45

4.2.1. Chương trình đào tạo Anh ngữ 45

4.2.2. Chương trình đào tạo LOMA 46

4.2.3. Chương trình đào tạo PRU- University 47

4.2.4. Các chương trình đào tạo khác 48

4.3. Các phương pháp đào tạo 49

4.4. Các chính sách khuyến khích nhân viên tham dự các khóa đào tạo và phát triển 49

4.4.1. Khuyến khích bằng vật chất 49

4.4.2. Khuyến khích tinh thần 50

4.4.3. Khuyến khích bằng việc thưởng điểm Flexiben 50

4.5. Các phương pháp đánh giá hiệu quả đào tạo và phát triển nhân viên 50

4.5.1. Phát bảng câu hỏi tự đánh giá sau mỗi khoá học 51

4.5.2. Tổ chức các kỳ thi tuyển 51

4.6. Mục đích của những chương trình đào tạo và phát triển nhân viên trong công ty BHNT Prudential Việt Nam 52

4.7. Chí phí dành cho đào tạo và phát triển nhân viên 53

4.8. Những khó khăn, thuận lợi trong vấn đề tổ chức đào tạo và phát triển nguồn Nhân lực trong công ty Prudential Việt Nam 54

4.9. Nhận xét, đánh giá của bản thân về công tác đào tạo và phát triển nhân viên tại công ty BHNT Prudential Việt Nam 55

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY BHNT PRUDENTIAL VIỆT NAM 60

1. Mục tiêu phương hướng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức đào tạo, phát triển nhân viên tại công ty BHNT Prudential Việt Nam 60

1.1. Mục tiêu đào tạo và phát triển nguồn Nhân lực tại công ty BHNT Prudential Việt Nam 60

1.2. Dự kiến các khoá đào tạo và phát triển nhân viên trong thời gian tới 61

2. Một số đề xuất về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty BHNT Prudential Việt Nam 62

2.1. Đối với các khoá học tiếng Anh 62

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY