Đề tài Thực trạng và một số giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu trong xây dựng cơ bản tại Công ty tư vấn kiến trúc và xây dựng Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG HÀ NỘI 3

I. Quá trình thành lập và phát triển của công ty 3

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 3

2. Những đặc điểm kinh doanh chủ yếu 3

II. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 3

1. Đặc điểm thị trường và sản phẩm của công ty 3

1.1. Đặc điểm và sản phẩm ngành xây dựng 3

1.2. Về thị trường và một số hạng mục công trình đã thi công và kiến trúc trong thời gian qua. 5

2. Đặc điểm về bộ máy quản lý của công ty. 6

2.1. Đặc điểm về bộ máy tổ chức hiện nay của công ty 6

CHƯƠNG II: CÔNG TÁC ĐẤU THẦU TRONG XÂY DỰNG CƠ BẢN Ở NƯỚC TA VÀ THỰC TRẠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG HÀ NỘI 9

I. Hoạt động đấu thầu xây dựng cơ bản ở nước ta trong những năm qua 9

1.Đấu thầu giữa các nhà thầu trong nước 9

2. Đấu thầu với các nhà thầu quốc tế 10

II. phân tích thực trạng công tác đấu thầu tại công ty cổ phần tư vấn kiến trúc và xây dựng Hà Nội trong mấy năm qua 11

1. Các nhân tố nội tại ảnh hưởng đến khả năng thắng thầu của Công ty 11

1.1. Phân tích về vốn 11

1.2. Tài sản và thiết bị thi công 12

1.3. Phân tích về đội ngũ lao động của công ty 15

2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm gần đây 17

3. Những thành tích mà công ty đã đạt được trong công tác đấu thầu 19

4. Những vấn đề tồn tại trong công tác đấu thầu 20

4.1. Giá bỏ thầu một số công trình chưa hợp lý 20

4.2. Hoạt động marketing chưa được quan tâm đúng mức 22

4.3. Tính cạnh tranh trong công tác đấu thầu chưa cao 22

5. Nguyên nhân những tồn tại trên 23

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG THẮNG THẦU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG HÀ NỘI 25

1. Hoàn thiện quy trình trong công tác đấu thầu 25

2. Thành lập phòng Marketing trong công ty 25

3. Đa dạng hoá các hình thức huy động vốn 26

4. Đổi mới nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị thi công 28

5. Mở rộng liên doanh, liên kết với các nhà thầu. 29

KẾT LUẬN 30

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY