Đề tài Thực trạng và giải pháp nhằm đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn quận Long Biên của TP. Hà Nội

Lời nói đầu 1

NỘI DUNG 4

Chương I. 4

cơ sở khoa học của việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở 4

I. Vai trò của đất đai và nhà ở 4

1.Vai trò của đất đai 4

2.Vai trò của nhà ở 5

II. Sự cần thiết phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở 8

1. Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất 8

2.Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở 10

3.Vai trò quản lý Nhà nước đối với đất ở và nhà ở 11

III. Các căn cứ pháp lý của việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở tại đô thị 13

IV. Quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở 14

1.Kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở 14

2.Xét duyệt và cấp giấy chứng nhận 17

2.1. Đối tượng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở 17

2.2. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở 21

2.3. Mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 22

3,Những quy định về thủ tục tiến hành kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở 22

3.1. Chuẩn bị: 22

3.2. Tổ chức cho các chủ sử dụng đất và chủ sở hữu nhà ở kê khai đăng ký vào hồ sơ và nộp hồ sơ tại phường. 23

3.3. Tổ chức phân loại hồ sơ và xét duyệt ở cấp phường 24

Chú ý không xác nhận nhiều lần cho một hồ sơ 25

3.4. Cấp có thẩm quyền xét và cấp giấy chứng nhận 25

3.5. Giao giấy chứng nhận cho nhân dân 26

CHƯƠNG II. 27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY