Đề tài Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động cho vay tại ngân hàng đầu tư và phát triển Hà Nội

LƠi mƠ ĐÂu 1

Chương I :Lý luận chung về thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại. 2

I. Tổng quan về ngân hàng thương mại. 2

1. Chức năng,vai trò của ngân hàng thương mại 2

2.Các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại. 2

3. Quy trình tín dụng 5

II.Đầu tư và dự án đầu tư 6

1. Đầu tư 6

1.1. Khái niệm 6

1.2.Các hình thức đầu tư 6

2.Dự án đầu tư 7

2.1.Khái niệm dự án đầu tư 7

2.2. Đặc điểm của dự án đầu tư 8

2.3.Phân loại dự án đầu tư: 8

2.4.Yêu cầu của một dự án đầu tư 10

2.5. ý nghĩa của dự án đầu tư 11

2.6.Nội dung của dự án đầu tư 11

3.Chu kỳ của dự án đầu tư : 13

4.Thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại 14

4.1.Khái niệm 14

4.2.Mục đích của thẩm định dự án: 15

4.3.ý nghĩa của việc thẩm định dự án đầu tư đối với ngân hàng thương mại 15

4.4.Nội dung thẩn định dự án đầu tư của ngân hàng thương mại. 15

4.4.1.Thẩm định tổng quan về chủ đầu tư. 16

4.4.2.Thẩm định chi tiết dự án đầu tư. 17

4.4.3.Thẩm định về kỹ thuật xây dựng của dự án đầu tư 21

4.4.4.Thẩm định nguyên vật liệu đầu vào của dự án đầu tư 23

4.4.5.Thẩm định về mô hình tổ chức quản trị của dự án đầu tư 24

4.4.6.Thẩm định tài chính của dự án đầu tư. 25

4.4.7.Thẩm định lợi ích kinh tế - xã hội. 33

5.Chất lượng thẩm định dự án đầu tư 34

5.1.Kháiniệm về chất lượng thẩm định dự án đầu tư. 34

5.2.Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định dự án đầu tư 36

Chương II : Thực trạng thẩm định dự án đầu tư tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Hà nội. 41

I.Vài nét khái quát về ngân hàng đầu tư và phát triển Hà nội 41

1.Quá trình hình thành và phát triển. 41

2.Bộ máy tổ chức. 41

3. Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng ĐT&PT Hà nội 43

II.Thực trạng thẩm định dự án đầu tư tại chi nhánh ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Hà nội. 50

1.Quá trình hoạt động của công tác tổ chức thẩm định dự án đầu tư tại chi nhánh Ngân hàng Đầu Tư và phát triển Hà nội 50

a.Giai đoạn từ khi thành lập đến năm 1994. 50

b.Giai đoạn từ 1995 đến 2000 52

c. Giai đoạn từ 2000 cho đến nay: 53

III.Thực tế thẩm định dự án đầu tư : 62

1.Giới thiệu chung về công ty cơ khí A. 62

2.Phân tích dự án đầu tư mở rộng năng lực sản xuất của công ty cơ khí: 64

3.Đánh giá về dự án đầu tư: 74

4. Đánh giá chát lượng thẩm định dự án đầu tư tại chi nhánh NH ĐT-PT HN trong công tác thẩm định cho vay dự án đầu tư. 76

4.1.Những mặt đạt được: 76

4.2.Những hạn chế trong công tác thẩm định tại chi nhánh Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Hà Nội 78

4.2.1. Những hạn chế vướng mắc chung 78

4.2.2. Những hạn chế vướng mắc do nguyên nhân chủ quan 80

Chương III.Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triên Hà nội 83

I. Giải pháp 83

1.Thu thập kịp thời đầy đủ chính xác các thông tin 83

1.1.Thu thập đầy đủ thông tin về khách hàng 83

1.2.Đa dạng hoá các nguồn cung cấp thông tin 85

2.Hoàn thiện hơn nữa nội dung và phương pháp thẩm định. 86

3.Những giải pháp hỗ trợ về thẩm định 88

4.Giải pháp về con người: 89

5.Xây dựng chiến lược khách hàng 90

II.Một số kiến nghị 90

1.Kiến nghị với Nhà nước: 91

2. Kiến nghị với ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt nam. 92

3. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt nam và các ngân hàng thương mại khác. 92

4.Kiến nghị với các Bộ,Sở ngành có liên quan. 93

Kết luận. 95

Muc luc 96

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY