Đề tài Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kế toán huy động vốn tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Bắc Hà Nội

Lời cam đoan 1

Những chữ cái viết tắt 2

Lời mở đầu 1

CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 3

1.1. Khái quát chung về vốn huy động và hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại 3

1.1.1. Khái niệm và vai trò vốn huy động 3

1.1.1.1. Khái niệm vốn huy động 3

1.1.1.2. Vai trò của vốn huy động 3

1.1.2. Các hình thức huy động vốn của NHTM 5

1.1.2.1. Nhận tiền gửi 5

1.1.2.2. Phát hành giấy tờ có giá 6

1.2. Nội dung cơ bản của nghiệp vụ kế toán huy động vốn 6

1.2.1. Tài khoản và chứng từ sử dụng trong kế toán huy động vốn 6

1.2.1.1. Tài khoản sử dụng 6

1.2.1.2.Chứng từ: 8

1.2.2. Các hình thức kế toán huy động vốn 8

1.2.2.1. Kế toán huy động vốn từ tài khoản tiền gửi 8

Có TK tiền mặt 13

1.2.2.2. Kế toán huy động vốn từ phát hành giấy tờ có giá 14

Loại 1 : phát hành giấy tờ có giá ngang giá 14

Loại 2: phát hành giấy tờ có giá có chiết khấu 15

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY