Đề tài Thực trạng và giải pháp mở rộng và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại các ngân hàng thương mại

Phần I: Lời mở đầu 0

Phần II: Nội dung của đề tài 1

Chương I 1

Thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế thị trường 1

I . Ngân hàng thương mại với công tác thanh toán không dùng tiền mặt 1

1. Định nghĩa và đặc điểm hoạt động của Ngân hàng thương mại. 1

2 . Chức năng của Ngân hàng thương mại 1

2.1 . Chức năng trung gian tín dụng 1

2.2 . Chức năng làm trung gian thanh toán 2

2.3. Chức năng tạo tiền của ngân hàng trong hệ thống ngân hàng hai cấp. 3

3. Ngân hàng thương mại và thanh toán không dùng tiền mặt 3

II- Thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế thị trường 5

1. Những vấn đề cơ bản về thanh toán không dùng tiền mặt : 5

1.1. Bản chất của thanh toán không dùng tiền mặt 5

1.2. Đặc điểm của thanh toán không dùng tiền mặt 6

1.3. Những qui định có tính nguyên tắc trong thanh toán không dùng tiền mặt 7

1.3.1. Mở và sử dụng tài khoản thanh toán: 8

1.3.2. Đảm bảo khả năng thanh toán 10

1.3.3. Thực hiện lệnh thanh toán 10

1.3.4. Phí dịch vụ thanh toán 10

1.3.5 . Chứng từ thanh toán: 10

1.3.6. Trách nhiệm của ngân hàng: 11

2- Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam hiện nay: 11

2.1. Thanh toán bằng séc 12

2.1.1. Séc lĩnh tiền mặt 13

2.1.2. Séc dùng thanh toán chuyển khoản 13

2.1.3. Séc bảo chi: 14

2.2. Hình thức thanh toán bằng uỷ nhiệm chi 14

2.3. Hình thức thanh toán bằng uỷ nhiệm thu 15

2.4. Hình thức thanh toán bằng thư tín dụng : 15

2.5. Hình thức thanh toán bằng thẻ thanh toán 16

3. Vai trò của thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế thị trường hiện nay 16

3.1.Thanh toán không dùng tiền mặt là hình thức thanh toán an toàn nhanh chóng, khối lượng thanh toán lớn, phạm vi thanh toán rộng. 17

3.2. Thanh toán không dùng tiền mặt đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn kinh doanh đảm bảo hoạt động sản xuất lưu thông được liên tục 17

3.3. Thanh toán không dùng tiền mặt góp phần tạo vốn cho ngân hàng 17

3.4. Thanh toán không dùng tiền mặt đóng vai trò cung cấp thông tin cho ngân hàng thực hiện việc kiểm soát bằng đồng tiền : 18

3.5. Thanh toán không dùng tiền mặt đóng vai trò tiết giảm khối lượng tiền mặt, hỗ trợ cung ứng tiền mặt, điều hoà lưu thông tiền tệ của Ngân hàng Trung ương 18

Chương II: 19

Thực trạng công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại các NHTM 19

1. Về phía các ngân hàng thương mại 19

2. Về phía khánh hàng 20

3. Về phía cơ chế 20

chương III 22

Một số giải pháp nhằm mở rộng và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Các NHTM 22

I - Định hướng hoạt động của Các NHTM 22

1- Định hướng hoạt động kinh doanh 22

2- Định hướng mở rộng và phát triển công tác thanh toán không dùng tiền mặt 22

II/ một số Giải pháp nhằm mở rộng và phát triển công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại các NHTM. 22

phần III: Kết luận 24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY