Đề tài Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư của ngân hàng Vpbank

Chương 1:Thực trạng về công tác thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 1

I. Khái quát chung về ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 1

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng 1

1.2. Sơ đồ tổ chức, cơ cấu chức năng các phòng ban 3

1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong một số năm gần đây 6

II. Khái quát về công tác thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng 9

2.1. Quy trình thẩm định dự án 9

2.2. Nội dung thẩm định dự án tại ngân hàng 12

2.2.1.Thẩm định hồ sơ vay vốn : 12

2.2.2. Thẩm định khách hàng vay vốn 15

2.2.3. Thẩm định dự án đầu tư : 18

2.2.3.1. Thẩm định phương diện thị trường của dự án 18

2.2.3.3. Thẩm định về phương diện kỹ thuật 21

2.2.3.4. Thẩm định về phương diện tài chính 22

2.2.3.5. Thẩm định về phương diện tổ chức quản lý, vận hành công trình 30

2.2.3.6. Thẩm định về phương diện môi trường 30

2.2.3.7. Thẩm định về phương diện rủi ro của dự án 30

2.2.4. Thẩm định các biện pháp bảo đảm tiền vay 31

III. Ví dụ minh họa cho công tác thẩm định dự án tại ngân hàng: " Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất đá xẻ và đá trang trí nội thất " 33

3.2. Đánh giá công tác thẩm định của ngân hàng trong " dự án xây dựng nhà máy sản xuất đá xẻ và đá granite" 50

3.2.1. Những mặt đạt được 50

3.2.2. Những mặt còn hạn chế 50

IV. Đánh giá công tác thẩm định dự án đầu tư của ngân hàng 51

4.1. Những mặt đạt được: 51

4.2. Những mặt còn hạn chế 56

3.3. Nguyên nhân của những tồn tại trong công tác thẩm định của ngân hàng 64

3.3.1. Nguyên nhân chủ quan 64

Chương 2: Một số Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng 68

2.1. Định hướng cho công tác thẩm định của ngân hàng trong thời gian tới 68

2.1.1. Nhu cầu thẩm định dự án tại ngân hàng 68

2.1.2.Định hướng cho công tác thẩm định dự án đầu tư 70

2.2. Các giải pháp 70

2.2.1. Nhận thức về công tác thẩm định 70

2.2.2. Các giải pháp 71

2.3. Một số kiến nghị 82

2.3.1.Với nhà nước và các Bộ ngành có liên quan 82

2.3.2. Với ngân hàng nhà nước và các ngân hàng thương mại khác 83

2.3.3.Kiến nghị với chủ đầu tư 84

2.3.1. Với VPBank 85

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY