Đề tài Thực trạng và giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh đối ngoại của các ngân hàng thương mại Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I 2

LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐỐI NGOẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA NHTM 2

1. KHÁI NIỆM 2

2. HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM 2

2.1. HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN 3

2.2. HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG VỐN. 3

2.3. HOẠT ĐỘNG TRUNG GIAN THANH TOÁN. 4

II. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐỐI NGOẠI CỦA NHTM 5

1. ĐẶC ĐIỂM 5

2. CÁC NGHIÊP VỤ (DỊCH VỤ) KINH DOANH ĐỐI NGOẠI. 6

3. VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐỐI NGOẠI ĐỐI VỚI NHTM VÀ ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ 8

CHƯƠNG II 10

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐỐI NGOẠI CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM 10

I. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 10

1. MỘT SỐ THÀNH TỰU ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC 10

2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG . 12

II. NGUYÊN NHÂN CỦA THỰC TRẠNG TRÊN. 19

CHƯƠNG III 23

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐỐI NGOẠI CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM 23

I. ĐỊNH HƯỚNG CỦA NHÀ NƯỚC 23

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẦN THỰC HIỆN 24

KẾT LUẬN 27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY