Đề tài Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động Nhập khẩu thuốc tân dược của Công ty cổ phần Dược TW- MEDIPLANTEX

Qua phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và hoạt động kinh doanh nhập khẩu nói riêng, ta thấy trong thời gian qua, giai đoạn 2006- 2009, Công ty CP Dược TW - MEDIPLANTEX đã đạt được những thành tựu sau:- Doanh thu nhập khẩu hàng năm đều ở mức cao bình quân đạt 169,1 tỷ đồng, và liên tục tăng trong các năm 2006 – 2009, duy nhất co năm 2009 giảm nhưng vẫn ở trên mức doanh thu bình quân trong bốn năm qua. Hoạt động kinh doanh nhập khẩu còn đem lại nguồn lợi nhuận đáng kể cho công ty, trung bình trong bốn năm là 543,6 triệu đồng, góp phần thúc đẩy quá trình tái sản xuất kinh doanh của công ty.Công ty hàng năm đóng góp cho ngân sách Nhà nước trên 13 tỷ đồng, trong đó đóng góp từ hoạt động kinh doanh nhập khẩu là chủ yếu (trên 10 tỷ đồng). Công ty đã giải quyết công ăn việc làm cho hơn 500 CB CNV với mức thu nhập bình quân tăng hàng năm.

Qua phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và hoạt động kinh doanh nhập khẩu nói riêng, ta thấy trong thời gian qua, giai đoạn 2006- 2009, Công ty CP Dược TW - MEDIPLANTEX đã đạt được những thành tựu sau:

- Doanh thu nhập khẩu hàng năm đều ở mức cao bình quân đạt 169,1 tỷ đồng, và liên tục tăng trong các năm 2006 – 2009, duy nhất co năm 2009 giảm nhưng vẫn ở trên mức doanh thu bình quân trong bốn năm qua. Hoạt động kinh doanh nhập khẩu còn đem lại nguồn lợi nhuận đáng kể cho công ty, trung bình trong bốn năm là 543,6 triệu đồng, góp phần thúc đẩy quá trình tái sản xuất kinh doanh của công ty.

Công ty hàng năm đóng góp cho ngân sách Nhà nước trên 13 tỷ đồng, trong đó đóng góp từ hoạt động kinh doanh nhập khẩu là chủ yếu (trên 10 tỷ đồng). Công ty đã giải quyết công ăn việc làm cho hơn 500 CB CNV với mức thu nhập bình quân tăng hàng năm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY