Đề tài Thực trạng và giải pháp cho sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam

Lời mở đầu 4

Chương 1. Thực trang thị trường chứng khoán Việt Nam 5

1.1. Sự ra đời của thị trường chứng khoán Việt Nam 5

1.1.1. Quá trình chuẩn bị 5

1.1.2. Sự ra đời của thị trường chứng khoán Việt Nam 6

1.2. Thực trạng hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam 7

1.2.1. Các phiên giao dịch 7

1.2.2. Quy mô của thị trường chứng khoán Việt Nam 8

1.2.3. Các chủ thể tham gia 11

1.3. Đánh giá chung về thị trường chứng khoán Việt Nam 13

1.3.1. Những thành công 13

1.3.2. Những hạn chế 15

Chương 2. Giải pháp cho sự phát triển thị trường CK Việt Nam .17

2.1. Định hướng phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam 17

2.1.1. Yêu cầu hoàn thiện và phát triển 17

2.1.2. Những định hướng cơ bản 19

2.2. Một số giải pháp cho sự phát triển của

thi trường chứng khoán Việt Nam 21

2.2.1. Hoàn chỉnh khuôn khổ pháp lý cho thị trường 21

2.2.2. Tạo hàng hoá có chất lượng cho thị trường chứng khoán 22

2.2.3. Mở rộng và nâng cao chất lượng các tổ chức tài chính trung gian 24

2.2.4. Xây dựng hệ thống giao dịch mới đáp ứng yêu cầu

phát triển của thị trường 25

2.2.5. Tăng cường công tác quản lý và giám sát 26

2.2.6. Đẩy mạnh công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ 27

Kết luận 28

Tài liệu tham khảo 29

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY