Đề tài Thực trạng và giải pháp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Lời nói đầu

Chương I: Cơ sở lý luận về công tác cấp giấp chứng nhận quyền sở dụng đất

I> Khái niệm và vai trò của đất đai trong đời sống và sản xuất của xã hội

1. Khái niệm về đất đai

2. Vai trò của đất đai trong đời sống và sản xuất của xã hội

II. Sự cần thiết phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

1. Khái niêm

2. Sự cần thiết phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

3. Cơ sở và quy định pháp lý trong việc cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ

4. Quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

5. Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác cấp giấy.

Chương II: Thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thành phố Nam Định

I. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội thành phố Nam Định

1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên

2. Thực trạng phát triển kinh tế xã hội

II. Thực trạng công tác giao đất và sử dụng đất tại thành phố Nam Định

1.Quỹ đất và biến động đất đai

2.Công tác giao đất và sử dụng đất

III.Hiện trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thành phố Nam định

1. Quy trình cấp giấy chứng nhận

2.Tình hình kê khai đăng ký đất đai thành phố Nam Định

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY