Đề tài Thực trạng và đánh giá công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty công trình đường thủy

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN 1 2

ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THỦY 2

1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 2

2 Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 3

3 Tổ chức hoạt dộng kinh doanh 10

3.1. Địa bàn hoạt động 10

3.2. Nội dung hoạt động sản xuất kinh doanh 10

3.3. Đặc điểm sản phẩm của Công ty 11

3.4. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất 12

4 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 14

4.1 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán, chức năng và nhiệm vụ 14

4.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty công trình đường thuỷ 16

4.3 Hệ thống chứng từ kế toán 17

4.4 Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán 21

4.5 Tổ chức hệ thống báo cáo tài chính 23

PHẦN 2 25

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI 25

CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THỦY 25

1 Khái quát chung NVL và CCDC tại Công ty công trình đường thủy 25

1.1 Đặc điểm , vai trò, phân loại nvl và ccdc tại công ty 25

1.2 Quản lý NVL,CCDC tại Công ty. 26

1.3 Tính giá NVL tại Công ty 26

1.4 Phương pháp phân bổ giá trị CCDC xuất dùng 27

2 Hạch toán NVL, CCDC tại công ty công trình đường thủy 28

2.1 Chứng từ và thủ tục nhập kho 28

2.2 Hạch toán chi tiết NVL và CCDC 32

2.2.1 Hạch toán chi tiết NVL 32

2.2.2 Hạch toán chi tiết CCDC 36

2.3 Hạch toán tổng hợp NVL và CCDC 36

2.3.1 TK sử dụng để hạch toán: 36

2.3.2 Kế toán tổng hợp nhập kho NVL 37

2.3.3 Kế toán tổng hợp xuất NVL 38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY