Đề tài Thực trạng và các giải pháp quản lý, sử dụng và hoàn trả nợ nước ngoài của Việt Nam

MỤC LỤC

I. TỔNG QUAN VỀ NỢ NƯỚC NGOÀI 3

1.1. Nợ nước ngoài là gì? 3

1.2. Các hình thức vay nợ nước ngoài 3

1.3. Ảnh hưởng của việc vay nợ đối với sự phát triển kinh tế đất nước 3

1.4. Lý do vay nợ nước ngoài 5

II. THỰC TRẠNG VAY NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA VIỆT NAM 7

2.1. Đánh giá tình trạng nợ nước ngoài của Việt Nam 7

2.2 Về cơ cấu vay nợ nước ngoài của Việt Nam hiện nay 8

2.3. Thực trạng quản lý và sử dụng vốn vay nợ nước ngoài tại Việt Nam 10

2.4. Thực trạng hoàn trả nợ nước ngoài của Việt Nam 22

III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ CÁC NƯỚC BỊ KHỦNG HOẢNG NỢ 23

3.1. Argentina(2001) 24

3.2. Trung Quốc 25

3.3. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 27

IV. GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ HOÀN TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI 28

4.1. Nhóm giải pháp liên quan đến việc quản lý nợ nước ngoài 28

4.2. Nhóm giải pháp liên quan đến việc sử dụng nợ nước ngoài tại Việt nam 30

4.3. Nhóm giải pháp liên quan đến việc hoàn trả nợ nước ngoài 32

4.4. Nhóm giải pháp khác 35

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY