Đề tài Thực trạng tổ chức công tác kế toán bàng hàng tại công ty lâm đặc sản Hà Nội

Lời mở đầu 1

PHẦNI: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG CỦA TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY LÂM ĐẶC SẢN HÀ NỘI. 3

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY LÂM ĐẶC SẢN HÀ NỘI. 3

1. Những vấn đề chung về bán hàng. 3

1.1. Khái niệm chung về bán hàng. 3

1.2. Các phương thức bán hàng: 6

1.3. Các phương thức thanh toán: 7

2. Kế toán bán hàng. 9

2.1. Nghiệp vụ của kế toán bán hàng: 9

2.2. Kế toán tổng hợp bán hàng. 10

2.3. Kế toán chi tiết bán hàng: 13

PHẦN II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY LÂM ĐẶC SẢN HÀ NỘI. 16

PHẦN II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY LÂM ĐẶC SẢN HÀ NỘI. 17

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CỦA CÔNG TY LÂM ĐẶC SẢN HÀ NỘI. 17

1. Quá trình hình thành và nhiệm vụ kinh doanh của công ty lâm đặc sản Hà Nội. 17

2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty: 18

2.1. Đặc điểm về ngành nghề kinh doanh và quan hệ giữa các đơn vị. 18

2.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty: 19

2.3. Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh và nguồn vốn của công ty từ năm 1998 đến năm 2000: 20

3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 21

3.1* Giám đốc công ty: 22

3.2. Phòng tổ chức hành chính: 23

3.3. Phòng kế toán tài chính: 23

3.4. Phòng kinh doanh nghiệp vụ 1: 24

3.5. Phòng kinh doanh nghiệp vụ 2: 24

3.6. Phòng kinh doanh nghiệp vụ3: 24

3.7. Xí nghiệp lâm đặc sản Hà Đông: 24

3.8. Trạm sản xuất kinh doanh dịch vụ Cầu Tiên. 24

4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán công ty: 25

4.1. Mô hình tổ chức kế toán của công ty: 25

4.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng người trong phòng: 26

5. Hệ thống các tài khoản sổ sách kế toán phản ánh hoạt động bán hàng nhập khẩu của công ty lâm đặc sản Hà Nội. 28

II. Thực trạng tổ chức kế toán bán hàng nhập khẩu. 36

1. Đặc điểm của hàng hoá nhập khẩu. 36

2. Tổ chức chứng từ kế toán bán hàng nhập khẩu: 37

Phần 3: Phương hướng hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng nhập khẩu tại công ty Lâm đặc sản Hà Nội. 44

I. Đánh giá chung về tổ chức công tác kế toán bán hàng nhập khẩu tại Công ty. 44

1. Những ưu điểm và tồn tại trong quản lý hoạt động kinh doanh hàng nhập khẩu và tổ chức kế toán nhập khẩu. 44

2. Về tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh hàng hoá nhập khẩu tại Công ty. 44

3. Về tổ chức công tác kế toán: 45

3.1. Những ưu điểm: 45

3.2. Những tồn tại: 46

4. Cơ sở lý luận và thực tiễn để hoàn thiện công tác tổ chức quản lý kinh doanh và công tác kế toán bán hàng nhập khẩu. 48

5. Phương hướng hoàn thiện tổ chức kế toán bán hàng nhập khẩu tại công ty lâm đặc sản Hà Nội. 50

5.1. Phương hướng hoàn thiện tổ chức kế toán bán hàng nhập khẩu. 50

5.2. Kiến nghị: 50

Kết luận 54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY