Đề tài Thực trạng tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH An&D

Lời mở đầu 1

Phần I: Quá trình hình thành và phát triển của Công ty AN&D 3

I. Cơ cấu tổ chức bộ máy 3

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH AN&D. 3

2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty TNHH AN&D. 3

2.1 Công ty bao gồm những chức năng sau: 3

2.2 Công ty có nhiệm vụ sau: 4

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy. 4

3.1. Ban giám đốc: 5

3.2. Phòng hành chính - kế toán: 5

3.3. Phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm (Phòng sản phẩm): 5

3.4. Phòng Marketing: 6

3.5. Phòng điều hành: 6

3.6. Phòng Sale (kinh doanh): 6

3.7. Phòng hướng dẫn: 6

4. Giới thiệu sơ bộ về ngành nghề kinh doanh. 6

II. Môi trường kinh doanh của Công ty. 7

1. Môi trường kinh doanh bên ngoài Công ty. 7

2. Môi trường cạnh tranh. 8

3. Môi trường bên trong. 9

4. Nhận xét chung về khó khăn và thuận lợi của Công ty do môi trường kinh doanh đem lại. 10

Phần II: Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH AN & D 12

I. Các hoạt động kinh doanh chủ yếu của cty TNHH AN&D. 12

1. Tình hình bán ra của Công ty AN&D theo mặt hàng: 12

2. Tình hình bán ra của Công ty theo thị trường: 14

3. Tình hình bán ra của Công ty: 16

II. Tình hình mua và dữ trữ. 18

1. Tình hình mua hàng của Công ty: 18

2. Mua theo nguồn dự trữ: 20

III. Tình hình lao động tiền lương. 22

1. Tổng số lao động và kết cấu lao động của Công ty: 22

2. Về tổ chức và quản lý lao động. 24

3. Năng suất lao động của Công ty: 25

IV. Vốn và nguồn vốn của Công ty 27

1. Vốn và cơ cấu vốn: 27

2. Nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn: 29

3. Các chỉ tiêu chủ yếu đánh giá thực trạng tài chính của An&D. 31

3.1. Thực trạng tài chính của Công ty: 31

3.2. Tình hình nộp ngân sách và thực hiện nghĩa vụ của Công ty: 33

3.3. Phân tích các chỉ tiêu hiệu quả chủ yếu của Công ty An&D: 35

Phần III: Phân tích và đánh giá công tác quản trị của Công ty AN&D, các kiến nghị đề xuất 38

I. Đánh giá công tác quản trị theo chức năng. 38

1. Công tác hoạch định. 38

2. Công tác tổ chức. 39

3. Công tác lãnh đạo. 40

4. Công tác kiểm soát. 41

II. Phân tích đánh giá công tác quản trị theo các hoạt động tác nghiệp. 42

1. Công tác quản trị tiêu thụ hàng hoá. 42

2. Công tác quản trị mua hàng. 43

3. Công tác quản trị nhân sự. 43

4. Công tác quản trị tài chính. 44

5. Quản trị chiến lược. 45

III. Các kiến nghị và đề xuất. 45

1. Các kiến nghị. 45

2. Các đề xuất tính chất phương hướng nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. 46

Kết luận 47

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY