Đề tài Thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh Ngân hàng Công thương KVII - HBT - Hà Nội

Lời nói đầu

Chương I Những lý luận về thanh toán không dùng tiền mặt và thanh toán điện tử

I. Sự cần thiết khách quan và vai trò thanh toán tiền tệ trong nền kinh tế

1/ Sự cần thiết của thanh toán tiền tệ trong nền kinh tế

1.1 Sự cần thiết của thanh toán tiền tệ trong nền kinh tế

1.2 Các chức năng của tiền

2/ Vai trò của thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế

II. Những quy định mang tính nguyên tắc thanh toán không dùng tiền mặt

1/ Những quy định đối với khách hàng (đơn vị và cá nhân)

2/ Những quy định đối với ngân hàng và kho bạc

III.Những nội dung chủ yếu của các thể thức thanh toán không dùng tiền mặt hiện đang áp dụng ở VN

1/ Các thể thức thanh toán không dùng tiền mặt

1.1Thể thức thanh toán bằng UNT

1.2. Thể thức thanh toán bằng UNC

1.3. Thể thức thanh toán bằng thư tín dụng

1.4. Thể thức thanh toán bằng NPTT

1.5. Thể thức thanh toán bằng thẻ

1.6. Thể thức thanh toán bằng séc .

Chương II Thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt tại NHCT KVII - HBT

I.Vài nét về NHCT KVII - HBT

1/Tình hình chung

2/Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đang áp dụng tại NHCT KVII - HBT

2.1. Hình thức UNC

2.2. Hình thức UNT

Nhận xét

2.4. Hình thức thanh toán bằng NPTT

2.5. Phương thức thanh toán bằng Séc

2.5.1 Séc chuyển khoản

2.5.2 Séc bảo chi

2.5.3. Séc cá nhân

2.5. 4 Phương thức thanh toán điện tử

Chương III Một số ý kiến để xuất nhằm nâng cao chất lượng thânh toán không dùng tiền

mặt tại chi nhánh ngân hàng công thương II - Hai Bà Trưng

I/Hệ thống thanh toán điện tử

II/Nghiên cứu và triển khai phương thức thanh toán trên máy rút tiền tự động (ATM)

1/Tính cần thiết

2/Giới thiệu sơ qua về dịch vụ thanh toán ATM

Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY