Đề tài Thực trạng, Rủi ro lạm phát và giải pháp kìm chế lạm phát

MỤC LỤC:LỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ THUYẾT VỀ LẠM PHÁT 4 1.1 Khái niệm lạm phát 41.2 Đo lường lạm phát 41.2.1 Mức giá chung 51.2.2 So sánh chỉ số giá tiêu dùng CPI và chỉ số điều chỉnh DGDP 91.2.3 Cách tính CPI ở Việt Nam 91.3 Phân loại lạm phát 141.3.1 Thiểu phát 141.3.2 Lạm phát vừa phải 141.3.3 Lạm phát phi mã (Lạm phát cao) 141.3.4 Siêu lạm phát 151.4 Tác động của lạm phát đối với nền kinh tế 161.4.1 Hiệu ứng tích cực 161.4.2 Hiệu ứng tiêu cực (Tổn thất xã hội của lạm phát) 161.5 Nguyên nhân gây ra lạm phát 181.5.1 Lạm phát do chi phí đẩy 181.5.2 Lạm phát do cầu kéo 191.5.3 Lạm phát do cơ cấu 191.5.4 Lạm phát do nhập khẩu 201.5.5 Lạm phát do bội chi ngân sách 201.5.6 Lạm phát tiền tệ 20  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP CỦA CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI TÌNH HÌNH LẠM PHÁT CỦA VIỆT NAM 22 2.1 Giai đoạn 1986 - 1991 222.2 Giai đoạn 1992 - 1998 302.3 Giai đoạn 1999 – 2003 332.4 Giai đoạn 2004-2008 372.5 Giai đoạn 2008-2011 422.6 Tác động của lạm phát đối với nền kinh tế Việt Nam 482.6.1 Đối với môi trường kinh tế vĩ mô 482.6.2 Đối với các doanh nghiệp 522.6.3 Đối với đời sống dân cư 55  CHƯƠNG 3: KINH NGHIỆM ĐỐI PHÓ LẠM PHÁT TỪ CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 64 3.1 Trung Quốc 643.2 Ấn Độ 693.3 Những “con Rồng châu Á” 733.4 Các ngân hàng trung ương chống lạm phát bằng cách nào? 773.5 Kinh nghiệm kiềm chế lạm phát của thế giới: Giải pháp phải đồng bộ 80 CHƯƠNG 4: TỔNG HỢP Ý KIẾN CHUYÊN GIA VÀ KIẾN NGHỊ CỦA NHÓM VỀ GIẢI PHÁP KIỀM CHẾ LẠM PHÁT HIỆN NAY. 86 4.1 Giải pháp của Chính Phủ 864.2 Ý kiến của các nhà kinh tế khác cho vấn đề lạm phát của Việt Nam 934.3 Đánh giá của nhóm về các giải pháp của chính phủ: 984.4 Một số kiến nghị của nhóm: 1004.4.1 Giải pháp ngắn hạn 1004.4.2 Giải pháp dài hạn 103  KẾT LUẬN 105DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 106

MỤC LỤC:

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ THUYẾT VỀ LẠM PHÁT 4

1.1 Khái niệm lạm phát 4

1.2 Đo lường lạm phát 4

1.2.1 Mức giá chung 5

1.2.2 So sánh chỉ số giá tiêu dùng CPI và chỉ số điều chỉnh DGDP 9

1.2.3 Cách tính CPI ở Việt Nam 9

1.3 Phân loại lạm phát 14

1.3.1 Thiểu phát 14

1.3.2 Lạm phát vừa phải 14

1.3.3 Lạm phát phi mã (Lạm phát cao) 14

1.3.4 Siêu lạm phát 15

1.4 Tác động của lạm phát đối với nền kinh tế 16

1.4.1 Hiệu ứng tích cực 16

1.4.2 Hiệu ứng tiêu cực (Tổn thất xã hội của lạm phát) 16

1.5 Nguyên nhân gây ra lạm phát 18

1.5.1 Lạm phát do chi phí đẩy 18

1.5.2 Lạm phát do cầu kéo 19

1.5.3 Lạm phát do cơ cấu 19

1.5.4 Lạm phát do nhập khẩu 20

1.5.5 Lạm phát do bội chi ngân sách 20

1.5.6 Lạm phát tiền tệ 20

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP CỦA CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI TÌNH HÌNH LẠM PHÁT CỦA VIỆT NAM 22

2.1 Giai đoạn 1986 - 1991 22

2.2 Giai đoạn 1992 - 1998 30

2.3 Giai đoạn 1999 – 2003 33

2.4 Giai đoạn 2004-2008 37

2.5 Giai đoạn 2008-2011 42

2.6 Tác động của lạm phát đối với nền kinh tế Việt Nam 48

2.6.1 Đối với môi trường kinh tế vĩ mô 48

2.6.2 Đối với các doanh nghiệp 52

2.6.3 Đối với đời sống dân cư 55

CHƯƠNG 3: KINH NGHIỆM ĐỐI PHÓ LẠM PHÁT TỪ CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 64

3.1 Trung Quốc 64

3.2 Ấn Độ 69

3.3 Những “con Rồng châu Á” 73

3.4 Các ngân hàng trung ương chống lạm phát bằng cách nào? 77

3.5 Kinh nghiệm kiềm chế lạm phát của thế giới: Giải pháp phải đồng bộ 80

CHƯƠNG 4: TỔNG HỢP Ý KIẾN CHUYÊN GIA VÀ KIẾN NGHỊ CỦA NHÓM VỀ GIẢI PHÁP KIỀM CHẾ LẠM PHÁT HIỆN NAY. 86

4.1 Giải pháp của Chính Phủ 86

4.2 Ý kiến của các nhà kinh tế khác cho vấn đề lạm phát của Việt Nam 93

4.3 Đánh giá của nhóm về các giải pháp của chính phủ: 98

4.4 Một số kiến nghị của nhóm: 100

4.4.1 Giải pháp ngắn hạn 100

4.4.2 Giải pháp dài hạn 103

KẾT LUẬN 105

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 106

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY