Đề tài Thực trạng quản lý thu - Chi bảo hiểm xã hội Việt Nam

Một số mô hình chi trả BHXH khác: ngoài hai mô hình chi trả BHXH đã được nêu ở trên, hiện nay vẫn thực hiện theo một số mô hình BHXH khác như:

+ Mô hình kết hợp chi trả trực tiếp và chi trả gián tiếp.

+ Mô hình chi trả BHXH trực tiếp tại cơ quan BHXH ở một số địa phương có điều kiện giao thông, đi lại khó khăn. Hiện nay, ở một số tỉnh có điều kiện giao thông đi lại khó khăn, đối tượng hưởng BHXH ít phân tán, không thể lập được các đại lý chi trả do đó xuất hiện mô hình này để chi trả cho từng đối tượng hay một đại diện cho những đối tượng được hưởng BHXH ở địa phương, chi trả ở đây không phải là hàng tháng, hàng quý mà tuỳ theo nhu cầu của đối tượng được hưởng BHXH (ví dụ như phù hợp với thời gian đi chợ phiên ở các vùng cao )

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY