Đề tài Thực trạng phát triển thị trường đất Hà Nội

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

I. Một số vấn đề cơ bản. 2

1. Một số khái niệm. 2

1.1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại đất đô thị. 2

1.2. Khái niệm thị trường đất đô thị, thị trường bất động sản. 3

1.3. Mối quan hệ giữa thị trường đất đô thị, thị trường bất động sản. 3

2. Các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường đất đô thị. 4

2.1. Khái niệm cung - cầu đất đô thị. 4

2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới cung cầu đất đô thị 4

2.2.1. Các nhân tố ảnh hưởng tới cung đất đai đô thị. 5

2.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới cầu đất đai đô thị. 5

3. Vai trò của thị trường đất, thị trường bất động sản trong việc phát triển đô thị. 7

4. Vai trò quản lý nhà nước đối với thị trường đất và thị trường bất động sản. 12

II- Thực trạng phát triển thị trường đất Hà Nội. 13

1. Ưu điểm. 13

2. Nhược điểm. 16

III. Các giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển thị trường. 17

1. Kinh nghiệm một số nơi trong việc quản lý thị trường đất. 17

2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển thị trường đất đai, thị trường bất động sản. 18

3. Một số kiến nghị. 20

KẾT LUẬN 21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY