Đề tài Thực trạng liên kết kinh tế giữa sản xuất và thương mại trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

Lời nói đầu 1

Và danh mục tài liệu tham khảo. 1

Phần I 2

Khái niệm và tính tất yếu khách quan của liên kết kinh tế giữa sản xuất và thương mại. 2

1-/ Khái niệm: 2

2-/ Tính tất yếu khách quan của liên kết kinh tế giữa sản xuất và thương mại. 2

a) Bản chất. 2

Phần II 8

Thực trạng liên kết kinh tế giữa sản xuất và thương mại trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường. 8

1-/ Vài nét về quá trình phát triển các quan hệ liên kết kinh tế giữa sản xuất và thương mại ở nước ta. 8

2-/ Thực trạng liên kết kinh tế giữa các doanh nghiệp sản xuất và thương mại hiện nay. 9

Phần III 13

Một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển quan hệ liên kết kinh tế giữa sản xuất và thương mại. 13

1 -/ Xây dựng cơ chế giải quyết thoả đáng lợi ích kinh tế. 13

2 -/ Mở rộng các doanh nghiệp tư nhân. 13

3 -/ Tăng cường quyền tự chủ cho các doanh nghiệp. 14

4 -/ Phát triển khoa học công nghệ, đẩy mạnh liên kết khoa với sản xuất và thương mại. 15

5 -/ Định hướng phát triển kinh tế chiến lược các địa phương, vùng và ngành. 15

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY