Đề tài Thực trạng kiểm soát nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1Phần I : Lý luận chung về nguồn vốn FDI và kiểm soát FDI 31. Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài – FDI 31.1 Khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngoài 31.2 Đặc điểm của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 41.3 Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài 41.3.1 Hợp đồng hợp tác kinh doanh 41.3.2 Doanh nghiệp liên doanh 41.3.3 Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài 51.3.4 Các hình thức khác 51.4 Tác động của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 51.4.1 Đối với nước nhập khẩu vốn 51.4.2 Đối với nước xuất khẩu vốn 92. Kiểm soát vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 102.1 Khái niệm kiểm soát nguồn vốn FDI 102.2 Vai trò của việc kiểm soát FDI 10PHẦN II : THỰC TRẠNG VIỆC KIỂM SOÁT NGUỒN VỐN FDI TẠI VIỆT NAM 111. Quan điểm về kiểm soát FDI của Việt Nam 112. Quá trình kiểm soát FDI tại Việt Nam 122.1 Giai đoạn 2000 – 2002 122.2 Giai đoạn 2003 – 2007 132.3 Giai đoạn 2008 – nay 15PHẦN III: Đánh giá kinh tế Việt Nam với quá trình kiểm soát nguồn vốn FDI những năm gần đây 171. Khả năng hấp thụ FDI của nền kinh tế 172. Thành tựu đạt được của việc kiểm soát FDI 182.1 Khối lượng FDI tăng qua các năm 182.2 Mức độ giải ngân FDI: tỷ lệ vốn thực hiện/ vốn đăng ký từ 2000 - 2010 192.3 Cơ cấu vốn đầu tư 202.3.1 Cơ cấu vốn theo ngành 212.3.2 Cơ cấu vốn theo vùng 232.3.3 Cơ cấu vốn theo đối tác 242.3.4 Cơ cấu vốn theo hình thức đầu tư 253. Hạn chế và nguyên nhân của việc kiểm soát FDI 26Phần IV : Kết Luận 29TÀI LIỆU THAM KHẢO 30

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

Phần I : Lý luận chung về nguồn vốn FDI và kiểm soát FDI 3

1. Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài – FDI 3

1.1 Khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngoài 3

1.2 Đặc điểm của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 4

1.3 Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài 4

1.3.1 Hợp đồng hợp tác kinh doanh 4

1.3.2 Doanh nghiệp liên doanh 4

1.3.3 Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài 5

1.3.4 Các hình thức khác 5

1.4 Tác động của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 5

1.4.1 Đối với nước nhập khẩu vốn 5

1.4.2 Đối với nước xuất khẩu vốn 9

2. Kiểm soát vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 10

2.1 Khái niệm kiểm soát nguồn vốn FDI 10

2.2 Vai trò của việc kiểm soát FDI 10

PHẦN II : THỰC TRẠNG VIỆC KIỂM SOÁT NGUỒN VỐN FDI TẠI VIỆT NAM 11

1. Quan điểm về kiểm soát FDI của Việt Nam 11

2. Quá trình kiểm soát FDI tại Việt Nam 12

2.1 Giai đoạn 2000 – 2002 12

2.2 Giai đoạn 2003 – 2007 13

2.3 Giai đoạn 2008 – nay 15

PHẦN III: Đánh giá kinh tế Việt Nam với quá trình kiểm soát nguồn vốn FDI những năm gần đây 17

1. Khả năng hấp thụ FDI của nền kinh tế 17

2. Thành tựu đạt được của việc kiểm soát FDI 18

2.1 Khối lượng FDI tăng qua các năm 18

2.2 Mức độ giải ngân FDI: tỷ lệ vốn thực hiện/ vốn đăng ký từ 2000 - 2010 19

2.3 Cơ cấu vốn đầu tư 20

2.3.1 Cơ cấu vốn theo ngành 21

2.3.2 Cơ cấu vốn theo vùng 23

2.3.3 Cơ cấu vốn theo đối tác 24

2.3.4 Cơ cấu vốn theo hình thức đầu tư 25

3. Hạn chế và nguyên nhân của việc kiểm soát FDI 26

Phần IV : Kết Luận 29

TÀI LIỆU THAM KHẢO 30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY