Đề tài Thực trạng khoa học - công nghệ Việt Nam và giải pháp

MỤC LỤC : TRANGPHẦN I : MỞ ĐẦU 2  PHẦN II : NỘI DUNG CHÍNH   Chương I: Cơ sở lí luận 1. Nội dung khoa học công nghệ 4 2. Vai trò khoa học công nghệ 4  Chương II: Cơ sở thực tiễn1. Sự cần thiết phải phát triển KH-CN 62. Về hướng tác động của KH-CN 83. Vai trò của KH-CN đôí với một số lĩnh vực 10 4. Các nguồn lực để phát triển KH-CN 15  Chương III: Thực trạng KH-CN VIỆT NAM 1. Thành công 18 2. Hạn chế 21 3. Nguyên nhân của nhưng thực trạng ấy 25  Chương IV: Một số giải pháp 27  PHẦN III : KẾT LUẬN 31

MỤC LỤC : TRANG

PHẦN I : MỞ ĐẦU 2

PHẦN II : NỘI DUNG CHÍNH

Chương I: Cơ sở lí luận

1. Nội dung khoa học công nghệ 4

2. Vai trò khoa học công nghệ 4

Chương II: Cơ sở thực tiễn

1. Sự cần thiết phải phát triển KH-CN 6

2. Về hướng tác động của KH-CN 8

3. Vai trò của KH-CN đôí với một số lĩnh vực 10

4. Các nguồn lực để phát triển KH-CN 15

Chương III: Thực trạng KH-CN VIỆT NAM

1. Thành công 18

2. Hạn chế 21

3. Nguyên nhân của nhưng thực trạng ấy 25

Chương IV: Một số giải pháp 27

PHẦN III : KẾT LUẬN 31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY