Đề tài Thực trạng hoạt động kinh doanh lữ hành của Công ty cổ phần Dịch vụ du lịch đường sắt Hà Nội

Lời mở đầu.1

Chương I. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần Dịch vụ du lịch đường sắt Hà Nội. . 3

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Dịch vụ du lịch đường sắt Hà Nội.3

1.1. Lịch sử hình thành.3

1.2. Quá trình phát triển.4

2. Chức năng và cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty.6

2.1. Chức năng và nhiệm vụ của Ban giám đốc.6

2.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban chức năng .7

3. Vị trí và điều kiện kinh doanh của Công ty.10

3.1. Vị trí địa lý.10

3.2. Điều kiện kinh doanh.11

4.Những hoạt động của công ty.13

5. Đặc điểm chủ yếu ảnh hưỏng đến phát triển kinh doanh lữ hành của công ty.13

5.1. Thị trường du lịch.13

5.2 Chính sách phát triển du lịch của Nhà Nước.14

5.3. Đặc điểm kinh doanh du lịch lữ hành.16

5.4. Trình độ của đội ngũ cán bộ lữ hành .17

Chương II Thực trạng hoạt động kinh doanh lữ hành của Công ty cổ phần Dịch vụ du lịch đường sắt Hà Nội.19

1.Tình hình hoạt động kinh doanh du lịch lữ hành của công ty.19

2. Sản phẩm lữ hành của Công ty cổ phần Dịch vụ du lịch đường sắt Hà Nội. 25

2.1 Phân loại các chương trình du lịch.25

2.2.Chiến lược kinh doanh của công ty đối với du khách quốc tế.27

3. Công tác nghiên cứu thị trường.28

4. Tổ chức hoạt động Marketing.29

5. Nhận xét tổng quát về tình hình kinh doanh của Công ty cổ phần Dịch vụ du lịch đường sắt Hà Nội.32

Chương III Một số giải pháp nhằm phát triển kinh doanh lữ hành ở Công ty cổ phần Dịch vụ du lịch đường sắt Hà Nội.34

1.Xu hướng phát triển du lịch hiện nay.34

1.1.Xu hướng phát triển du lịch thế giới .34

1.2.Xu hướng phát triển cả khu vực.35

1.3.Xu hướng phát triển du lịch của Việt Nam.36

2.Mục tiêu phương hướng kinh doanh lữ hành của Công Ty cổ phần Dịch vụ du lịch đường sắt Hà Nội .39

2.1.Mục tiêu ngắn hạn.39

2.2.Phương hướng mục tiêu kinh doanh dài hạn.40

3.Một số giải pháp nhằm phát triển kinh doanh lữ hành ở Công ty.40

3.1.Những giải pháp cơ bản .40

3.1.1.Về cơ cấu tổ chức.40

3.1.2.Xây dựng chiến lược phát triển, đào tạo con người .41

3.1.3.Xác định đúng đắn thị trường trọng điểm .43

3.1.4.Công tác maketing cần được quan tâm đặc biệt.43

3.1.5.Các mối quan hệ-các đối tác.44

3.1.6.Giải pháp tăng doanh thu giảm chi phí, giá thành hợp lý.46

3.2.Một số đề xuất, kiến nghị.48

3.2.1.Với Nhà nước.48

3.2.2.Với Tổng Cục du lịch .49

3.2.3.Với Liên hiệp Đường sắt Việt Nam.49

Kết luận.51

Tài liệu tham khảo.52

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY