Đề tài Thực trạng hạch toán nguyên vật liệu tại công ty dệt may Hà Nội

Chương I: Lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu

1.1/ Sự cần thiết của tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong doạnh nghiệp

1.1.1: Vai trò của kế toán nguyên vật liệu trong doạnh nghiệp

1.1.2: ý nghĩa và yêu cầu quản lý nguyên vật liệu ở doạnh nghiệp

1.1.2.1: ý nghĩa của quản lý nguyên vật liệu

1.1.2.2: Yêu cầu của quản lý nguyên vật liệu

1.1.3: Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu

1.1.3.1: Phân loại nguyên vật liệu

1.1.3.2: Đánh giá nguyên vật liệu

1.2/ Các phương pháp tính nguyên vật liệu

1.2.1: Tính giá nhập nguyên vật liệu

1.2.2: Tính giá xuất nguyên vật liệu

Chương II: Thực trạng hạch toán nguyên vật liệu tại công ty dệt may Hà Nội

2.1/ Đặc điểm kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh có ảnh hưởng đến kế toán nguyên vật liệu

2.1.1: Lích sủ hình thành và phát triển

2.1.2: Đăc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh

2.2/ Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tai công ty dệt may Hà Nội

2.2.1: Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán

2.2.2: Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán

2.3/ Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty dệt may Hà Nội

2.4/ Hạch toán tổng hợp tình hình biến động tăng, giảm nguyên vật liệu tai công ty dệt may Hà Nội

Chương III: Hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu tai công ty dệt may Hà Nội

3.1/ Đánh giá khái quát tình hình hạch toán nguyên vật liệu tại công ty dệt may Hà Nội

3.2/ Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu

Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY