Đề tài Thực trạng giải quyết tranh chấp kinh tế tại Toà án

Lời mở đầu 1Nội dungPhần I: Tranh chấp kinh tế và các hình thức giải quyết tranh chấp kinh tế ở Việt Nam hiện nay 3I. Khái niệm 31. Tranh chấp kinh tế 32. Giải quyết tranh chấp kinh tế 3II. Các hình thức giải quyết tranh chấp kinh tế ở Việt Nam 51. Kinh nghiệm tổ chức giải quyết tranh chấp kinh tế ở một số nước trên thế giới 52. Các hình thức giải quyết tranh chấp kinh tế ở Việt Nam 62.1. Trọng tài kinh tế nhà nước thực tiễn và yêu cầu đổi mới 62.2. Sự cần thiết thành lập toà án kinh tế ở nước ta 72.3. Cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của toà án kinh kế 8Phần II: Giải quyết tranh chấp kinh tế tại toà án nhân dân tỉnh Thanh Hoá 12I.Thực trạng 12II.Nguyên nhân và giải pháp 19Phần III: Quan điểm về việc xây dựng cơ chế giải quyết tranh chấp kinh tế ở nước ta trong giai đoạn hiện nay 23I. Sự cần thiết phải hoàn thiện pháp luật kinh tế 23II. Cơ sở thiết lập cơ chế giải quyết tranh chấp kinh tế trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam 24Kết luận 29Tài liệu tham khảo

Lời mở đầu 1

Nội dung

Phần I: Tranh chấp kinh tế và các hình thức giải quyết tranh chấp kinh tế ở Việt Nam hiện nay 3

I. Khái niệm 3

1. Tranh chấp kinh tế 3

2. Giải quyết tranh chấp kinh tế 3

II. Các hình thức giải quyết tranh chấp kinh tế ở Việt Nam 5

1. Kinh nghiệm tổ chức giải quyết tranh chấp kinh tế ở một số nước trên thế giới 5

2. Các hình thức giải quyết tranh chấp kinh tế ở Việt Nam 6

2.1. Trọng tài kinh tế nhà nước thực tiễn và yêu cầu đổi mới 6

2.2. Sự cần thiết thành lập toà án kinh tế ở nước ta 7

2.3. Cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của toà án kinh kế 8

Phần II: Giải quyết tranh chấp kinh tế tại toà án nhân dân tỉnh Thanh Hoá 12

I.Thực trạng 12

II.Nguyên nhân và giải pháp 19

Phần III: Quan điểm về việc xây dựng cơ chế giải quyết tranh chấp kinh tế ở nước ta trong giai đoạn hiện nay 23

I. Sự cần thiết phải hoàn thiện pháp luật kinh tế 23

II. Cơ sở thiết lập cơ chế giải quyết tranh chấp kinh tế trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam 24

Kết luận 29

Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY