Đề tài Thực trạng công tác thu – chi ở BHXH tỉnh Thanh Hóa giai đoạn (2003 – 2008)

Contents

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương 1: Tổng quan về BHXH và Quỹ BHXH 3

1 Giới thiệu chung về BHXH 31.1 Sự cần thiết khách quan và vai trò của BHXH trong đời sống kinh tế - xã hội 3

1.2 Bản chất của BHXH 5

1.3 Chức năng của BHXH 6

1.4 Tính chất của BHXH 7

2. Quỹ BHXH 8

2.1Khái niệm: 8

2.2 Đặc điểm của quỹ BHXH8

2.3 Nguồn hình thành quỹ BHXH 10

2.4 Mục đích sử dụng quỹ BHXH 13

3 Mối quan hệ giữa BHXH với chính sách kinh tế và chính sách xã hội 14

3.1 Mối quan hệ giữa BHXH với chính sách xã hội 14

3.2 Mối quan hệ giữa BHXH với chính sách kinh tế 15

Chương 2: Phân tích thực trạng thu – chi quỹ BHXH ở cơ quan BHXH Thanh Hóa giai đoạn 2003 – 2008 16

1 Vài nét về cơ quan BHXH tỉnh Thanh Hóa 16

2 Thực trạng thu quỹ BHXH ở BHXH tỉnh Thanh Hóa 22

2.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác thu quỹ BHXH ở BHXH tỉnh Thanh Hóa. 22

2.1.1Chính sách tiền lương 22

2.1.2 Tuổi nghỉ hưu 23

2.1.3 Chính sách lao động và việc làm 23

2.1.4 Tốc độ tăng trưởng kinh tế và thu nhập bình quân đầu người 24

2.1.5 Nhận thức, ý thức tâm lý, thói quen của người lao động và người sử dụng lao động 24

2.2 Tổ chức và quản lý thu BHXH ở BHXH tỉnh Thanh Hóa 25

2.3 Quy trình thu nộp BHXH 27

2.4 Kết quả thu 27

3. Thực trạng chi trả các chế độ BHXH ở BHXH tỉnh Thanh Hóa 37

3.1 Quản lý chi trả các chế độ BHXH 37

3.2 Phân cấp thẩm quyền chi trả BHXH 41

4 Cân đối thu - chi ở BHXH tỉnh Thanh Hóa giai đoạn ( 2003 – 2008 ) 42

5 Đánh giá thực trạng công tác thu chi quỹ BHXH ở BHXH tỉnh Thanh Hóa 44

5.1 Những ưu điểm 44

5.2 Nguyên nhân đạt được những thành tích đó 49

5.3 Những hạn chế trong việc thực hiện công tác thu – chi ở BHXH tỉnh Thanh Hóa. 50

5.4 Nguyên nhân của những hạn chế trên 50

Chương 3: Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thu – chi quỹ BHXH ở BHXH tỉnh Thanh Hóa 51

1 Phương hướng nâng cao hoạt động của BHXH tỉnh Thanh Hoá trong những năm tới: 51

2 Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thu – chi quỹ BHXH ở BHXH tỉnh Thanh Hóa. 52

2.1 Đối với nhà nước 52

2.2 Đối với BHXH Việt Nam 54

2.3 Đối với BHXH tỉnh Thanh Hóa 59

3 Một số kiến nghị 63

KẾT LUẬN: 63

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY