Đề tài Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1

LỜI MỞ ĐẦU 3

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 5

1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG. 5

1.1.1. Khái niệm và bản chất kinh tế lương. 5

1.1.2. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 6

1.1.3. Các hình thức tiền lương, quỹ tiền lương. 7

1.1.3.1. Hình thức tiền lương thời gian: 7

1.1.3.2. Hình thức tiền lương theo sản phẩm: 9

1.1.3.3. Hình thức tiền lương khoán: 10

1.1.4. Phân loại lao động, phân loại tiền lương. 11

1.1.5. Các quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ. 13

1.2. Phương pháp kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương. 14

1.2.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng. 14

1.2.1.1. Chứng từ sử dụng: 14

1.2.1.2. Tài khoản sử dụng: 15

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1 19

2.1. KHÁI QUÁT CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1: 19

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1: 19

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1: 23

2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất của Công ty: 23

2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1: 27

2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1: 31

2.2.1. Nội dung quỹ tiền lương và thực tế công tác quản lý quỹ tiền lương của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1: 31

2.2.2. Lao động và phân loại lao động tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1: 33

2.2.3. Hình thức tiền lương áp dụng tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1: 34

2.2.3.1. Hạch toán lao động: 35

2.2.3.2. Tổng hợp số liệu, tính lương và các khoản trích theo lương tại Công ty: 35

2.2.4. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1: 47

2.2.4.1. Kế toán tổng hợp tiền lương: 47

2.2.4.2. Kế toán BHXH, BHYT, KPCĐ: 48

CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP VỀ CÔNG TÁC 50

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1 50

3.1. Ưu điểm 50

3.2. Nhược điểm 51

3.3. Các giải pháp 51

PHẦN KẾT LUẬN 53

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY