Đề tài Thực trạng công tác hạch toán kế toán tại công ty 8 tnhh vận tải và thương mại hùng tưởng

LỜI NÓI ĐẦU 2

PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP 3

I - Quá trình hình thành công ty TNHH Vận tải & thương mại Hùng Tưởng. 3

1) Quá trình hình thành: 3

2) Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của công ty TNHH Vận tải và thương mại Hùng Tưởng. 3

3) Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Vận tải và thương mại Hùng Tưởng. 4

4) Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH Vận tải và thương mại Hùng Tưởng. 5

5) Hình thức kế toán áp dụng tại công ty TNHH Vận tải và thương mại Hùng Tưởng. 6

PHẦN II 8

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 8

TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI HÙNG TƯỞNG 8

A. HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU. 8

I. Khái niệm, đặc điểm của nguyên vật liệu. 8

1) Khái niệm: 8

2) Đặc điểm nguyên vật liệu: 8

3) Phân loại nguyên vật liệu trong công ty. 8

4) Tình hình nhập kho nguyên vật liệu, nhiên liệu trong công ty: 8

5) Tính giá xuất kho nguyên vật liệu. 15

B. HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH. 18

1) Khái niệm và đặc điểm. 18

2) Tình hình tài sản cố định trong công ty TNHH vận tải và thương mại Hùng Tưởng. 18

3) Kế toán tổng hợp tăng TSCĐ hữu hình. 19

4) Hạch toán sửa chữa TSCĐ. 22

4.1) Phân loại sửa chữa TSCĐ trong công ty. 22

4.1.1) Trường hợp sửa chữa nhỏ mang tính bảo dưỡng. 22

4.1.2) Trường hợp sửa chữa lớn mang tính phục hồi. 24

5) Hạch toán kế toán TSCĐ thuế hoạt động. 25

C. HẠCH TOÁN CHI PHÍ: 30

D. HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG. 4

1)Tiền lương: 4

2) Phương pháp tính lương. 4

E. CÂN ĐỐI 6

PHẦN III 19

PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI 19

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI HÙNG TƯỞNG 19

1) Những ưu điểm của công ty vận tải và thương mại Hùng Tưởng. 19

2) Những điểm cần hoàn thiện. 19

3) Ý kiến đóng góp về công tác kế toán của công ty. 19

3.1) Tiền lương và bảo hiểm xã hội 20

3.2) Về nguyên vật liệu. 20

3.3) Về tài sản cố định. 20

3.4) Về tập hợp chi phí. 20

KẾT LUẬN 21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY