Đề tài Thực trạng cho vay xuất nhập khẩu tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

LỜI NểI ĐẦU 1

CHƯƠNG I. THỰC TRẠNG CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 3

1. 1 Khỏi quỏt về hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam. 3

1.1.1. Tỡnh hỡnh hoạt động chung. 3

1.1.2. Tỡnh hỡnh hoạt động của một số lĩnh vực quan trọng 3

1.2. Thực trạng cho vay xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam. 8

1.2.1. Cho vay xuất khẩu 8

1.2.2. Cho vay nhập khẩu thụng qua hỡnh thức mở L/C và cho phộp cho vay thanh toỏn L/C 9

1.3. Đánh giỏ cho vay xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam. 10

1.3.1. Cỏc kết quả đạt được 10

1.3.2. Những hạn chế vướng mắc 14

1.3.3. Nguyờn nhõn của những hạn chế 15

CHƯƠNG II. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 20

2.1. Định hướng hoạt động cho vay xuất nhập khẩu 20

2.2. Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam. 20

2.2.1. Xây dựng chiến lược phát triển cho vay xuất nhập khẩu. 20

2.2.2. Triển khai Marketing ngõn hàng trong hoạt động Cho vay xuất nhập khẩu. 22

2.2.3. Thực hiện đa dạng hóa sản phẩm cho vay xuất nhập khẩu. 23

2.2.4. Thực hiện đa dạng hoỏ khỏch hàng. 24

2.2.5. Ban hành quy trỡnh cho vay xuất nhập khẩu, quy định cụ thể hơn về sự phối hợp giữa các Bộ phận có liên quan đến hoạt động cho vay xuất nhập khẩu: 25

2.2.6. Nõng cao khả năng nguồn vốn, đặc biệt là nguồn ngoại tệ. 28

2.2.7. Đẩy mạnh cỏc nghiệp vụ dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động cho vay xuất nhập khẩu như: kinh doanh ngoại tệ, thanh toỏn quốc tế. 29

2.2.8. Nõng cao trỡnh độ đội ngũ cán bộ cho vay xuất nhập khẩu. 30

2.2.9. Ứng dụng công nghệ trong hoạt động cho vay xuất nhập khẩu. 31

2.2.10. Tăng cường thu thập thông tin liên quan đến hoạt động cho vay xuất nhập khẩu. 31

KẾT LUẬN 33

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 34

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY