Đề tài Thực trạng cạnh tranh và độc quyền ở nước ta hiện nay và những biện pháp để duy trì cạnh tranh và kiểm soát độc quyền

MỤC LỤC PHẦN 1: MỞ ĐẦU 2PHẦN 2: NỘI DUNG 4I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN 41. Sự cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường là một tất yếu khách 4quan 42. Vai trò của cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường 5II. THỰC TRẠNG CẠNH TRANH VÀ CHỐNG ĐỘC QUYỀN Ở VIỆT NAM 81. Sự chuyển biến về nhân thức đối với cạnh tranh 82. Thực trạng cạnh tranh và độc quyền ở Việt Nam 9III. CÁC GIẢI PHÁP DUY TRÌ CẠNH TRANH VÀ CHỐNG ĐỘC QUYỀN. 12a) Nguyên nhân của những tồn tại trong cạnh tranh và chống độc quyền ở Việt Nam: 12b) Biện pháp duy trì cạnh tranh, kiểm soát độc quyền: 12PHẦN 3. KẾT LUẬN 17Danh mục những tài liệu tham khảo: 18

MỤC LỤC

PHẦN 1: MỞ ĐẦU 2

PHẦN 2: NỘI DUNG 4

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN 4

1. Sự cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường là một tất yếu khách 4

quan 4

2. Vai trò của cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường 5

II. THỰC TRẠNG CẠNH TRANH VÀ CHỐNG ĐỘC QUYỀN Ở VIỆT NAM 8

1. Sự chuyển biến về nhân thức đối với cạnh tranh 8

2. Thực trạng cạnh tranh và độc quyền ở Việt Nam 9

III. CÁC GIẢI PHÁP DUY TRÌ CẠNH TRANH VÀ CHỐNG ĐỘC QUYỀN. 12

a) Nguyên nhân của những tồn tại trong cạnh tranh và chống độc quyền ở Việt Nam: 12

b) Biện pháp duy trì cạnh tranh, kiểm soát độc quyền: 12

PHẦN 3. KẾT LUẬN 17

Danh mục những tài liệu tham khảo: 18

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY