Đề tài Thực trạng cán cân thanh toán quốc tế ở Việt Nam và chính sách tỷ giá

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ, TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 2

1. Khái niệm và ý nghĩa kinh tế của cán cân thanh toán quốc tế: 2

1.1. Khái niệm: 2

1.2. Ý nghĩa kinh tế của cán cân thanh toán quốc tế: 2

2. Kết cấu và các cán cân bộ phận của cán cân thanh toán quốc tế: 3

2.1. Các thành phần của cán cân thanh toán: 3

2.2. Các bộ phận của cán cân thanh toán: 3

2.2.1. Cán cân vãng lai: 3

2.2.2. Cán cân vốn: 4

2.2.3. Cán cân cơ bản: 4

2.2.4. Cán cân tổng thể (overall balance): 4

2.2.5. Cán cân bù đắp chính thức(official finacing balance): 5

2.2.6. Nhầm lẫn và sai sót: 5

II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỶ GIÁ: 5

1. Khái niệm về tỷ giả hối đoái: 5

1.1. Khái niệm: 6

1.1.1. Tỷ giá hối đoái danh nghĩa : 6

1.1.3. Cơ chế xác định tỷ giá: 6

1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá: 7

1.2.1. Các nhân tố thuộc về dài hạn : 7

1.2.2. Các nhân tố thuộc về ngắn hạn: 8

1.3. Vai trò của tỷ giá trong nền kinh tế: 8

2. Chính sách tỷ giá hối đoái: 9

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM: 11

1. Thực trạng cán cân vãng lai: 11

1.1. Cán cân thương mại: 11

1.2. Cán cân dịch vụ: 12

1.3. Cán cân thu nhập: 13

1.4. Chuyển giao vãng lai ròng: 13

2. Cán cân vốn: 13

2.1. Cán cân di chuyển vốn dài hạn: 13

2.1.1 Đầu tư trực tiếp nước ngoài ròng: 13

2.1.2. Vay nợ dài và trung hạn: 14

2.2. Cán cân vốn di chuyển ngắn hạn: 15

2.2.1. Vay nợ ngắn hạn: 15

2.2.2. Tiền gửi: 15

3. Những tồn tại trong cán cân thanh toán quốc tế Việt Nam: 17

CHƯƠNG III: CÁC BIỆN PHÁP THĂNG BẰNG CÁN CÂN THANH TOÁN CỦA VIỆT NAM: 18

1. Tác động trực tiếp bằng các biện pháp nhằm hạn chế thâm hụt thương mại và bảo đảm nguồn vốn tài trợ cho cán cân thanh toán. 18

2. Tác động gián tiếp bằng các công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế: 19

KẾT LUẬN 21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY