Đề tài Thực tế công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty xuất nhập khẩu Khoáng sản

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY XNK KHOÁNG SẢN 2

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty XNK Khoáng sản 2

2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty XNK Khoáng sản 3

a. Chức năng 3

b. Nhiệm vụ 3

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty 4

PHẦN II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU KHOÁNG SẢN 7

I. Khái quát về bán hàng và xác định kết quả bán hàng 7

1. Khái niệm bán hàng 7

2. Khái niệm kết quả bán hàng 7

3. Mối quan hệ giữa bán hàng và xác định kết quả bán hàng 8

4. Vai trò của bán hàng và xác định kết quả bán hàng 8

5. Phân loại bán hàng 9

II. Phân tích hoạt động tài chính của công ty XNK Khoáng sản 10

1. Hoạt động tài chính của doanh nghiệp 10

2. Mục đích của phân tích hoạt động tài chính 10

3. Những tài liệu được dùng trong công tác quản lý Tài Chính 12

a) Bảng cân đối kế toán (BCĐKT) 12

b) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (BCKQHĐKD) 13

4. Phương pháp được dùng khi phân tích thực trạng tài chính 13

a) Phương pháp so sánh 13

b) Phương pháp chi tiết 14

5. Nội dung phân tích thực trạng quản lý tài chính 14

a) Đánh giá khái quát quản lý tài chính: 14

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY