Đề tài Thiết kế trung tâm biên tập xuất bản sách

Một số nguyên tắc khi thiết kế hệ thống cấp nƣớc:

+ Cần xây dựng một phần hệ thống cấp nƣớc cho công trình sau này, để sử dụng

tạm cho công trƣờng.

+ Cần tuân thủ các qui trình, các tiêu chuẩn về thiết kế cấp nƣớc cho công trƣờng

xây dựng

+ Chất lƣợng nƣớc, lựa chọn nguồn nƣớc, thiết kế mạng lƣới cấp nƣớc

Các loại nƣớc dùng trong công trƣờng gồm có:

+ Nƣớc dùng cho sản xuất: Q1

+ Nƣớc dùng cho sinh hoạt tại khu lán trại: Q2

+ Nƣớc dùng cho sinh hoạt ở công trƣờng: Q3

+ Nƣớc dùng cho cứu hoả: Q4

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY