Đề tài Thiết kế trụ sở liên cơ quan số 2 tỉnh Quảng Ninh

I. KIẾN TRÚC.

MỞ ĐẦU: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH. 2

CHƯƠNG I - CƠ SỞ THIẾT KẾ

I - ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN. 4

II - ĐIỀU KIỆN XÃ HỘI, KINH TẾ. 5

CHƯƠNG II - GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC.

I - QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG, PHÂN KHU CHỨC NĂNG. 6

II - VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH THIẾT KẾ XÂY DỰNG. 7

Phần II: KẾT CẤU.

CHƯƠNG I - GIẢI PHÁP KẾT CẤU & LỰA CHỌN SƠ BỘ KÍCH THƯỚC.

I - LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU. 13

II - CHỌN VẬT LIỆU SỬ DỤNG. 15

III - LỰA CHỌN SƠ BỘ KÍCH THƯỚC. 16

IV - SƠ ĐỒ TÍNH TOÁN KHUNG PHẲNG. 33

CHƯƠNG II - THIẾT KẾ SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH. 36

CHƯƠNG III - THIẾT KẾ KHUNG NGANG TRỤC 3.

I - XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG. 54

II - XÁC ĐỊNH NỘI LỰC. 90

III - TÍNH TOÁN CỐT THÉP CÁC CẤU KIỆN CƠ BẢN. 91

CHƯƠNG IV - TÍNH TOÁN NỀN MÓNG.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY