Đề tài Thiết kế thang chuẩn ADN

Từ ảnh điện di cho thấy các băng ADN trong sản phẩm cắt không rõ nét và có sự chênh lệch đáng kể kích thước băng so với thang chuẩn thương mại. Hiện tượng này là do sản phẩm phản ứng cắt được điện di mà chưa tinh sạch loại muối và các thành phần khác. Để thu được thang chuẩn 100 bp hoàn chỉnh, sản phẩm cắt phải được qua bước tinh sạch loại hoàn toàn các thành phần trong phản ứng.

3.4.3. Tinh sạch sản phẩm cắt tạo thang chuẩn ADN SY - 100

Sản phẩm cắt không hoàn toàn đoạn 1000 bp bằng HpaII sau khi tinh sạch (kít Qiagen [20]) sẽ tạo thang chuẩn ADN kí hiệu là SY - 100. Sản phẩm thang chuẩn ADN SY - 100 được điện di trên gel polyacrylamide 6%. Kết quả thể hiện trên Hình 24.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY