Đề tài Thiết kế phân xưởng sản xuất axetylen từ khí tự nhiên năng suất 25000tấn/năm

MỞ ĐẦU 1

LỜI CẢM ƠN 3

PHẦN 1 : TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 4

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGUYÊN LIỆU 4

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ AXETYLEN 6

2.1 – Tính chất vật lý : 6

2.2- Tính chất hoá học: 8

2.2.1- Phản ứng cộng hợp 9

2.2.2- Phản ứng thế của axetylen 13

2.2.3- Phản ứng trùng hợp của Axetylen. 13

2.3. ứng dụng của axetylen 14

2.4. Một số thông tin tham khảo về axetylen. 15

CHƯƠNG 3. CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT AXETYLEN 16

3.1- Công nghệ sản xuất axetylen từ than đá hay cacbuacanxi. 16

3.1.1- Phương pháp ướt. 17

3.1.2- Phương pháp khô. 19

3.1.3- Phương pháp sản xuất axetylen trực tiếp từ than đá. 21

3.2- Công nghệ sản xuất axetylen từ khí thiên nhiên và hydrocacbon. 22

3.2.1 - Cơ sở nhiệt động học của quá trình nhiệt phân hydrocacbon. 22

3.2.2-. Lựa chọn nguyên liệu để sản xuất axetylen. 32

3.3- Các công nghệ sản xuất axetylen từ khí thiên nhiên và hydrocacbon. 34

1. Quá trình nhiệt điện. 34

3.3.2 - Quá trình oxy hoá không hoàn toàn. 38

2.3.3- Phương pháp tách axetylen ra khỏi hỗn hợp khí nhiệt phân: 43

2.4. So sánh các phương pháp 46

PHẦN 2: TÍNH TOÁN 49

CHƯƠNG 1: TÍNH CÂN BẰNG VẬT CHẤT 49

1.1. Cân bằng vật chất cho quá trình tách axetylen bằng dung môi 49

1.2. Tính cân bằng vật chất trong thiết bị phản ứng. 56

CHƯƠNG II: TÍNH CÂN BẰNG NHIỆT LƯỢNG 61

2.1. Tính nhiệt dung riêng của oxy kỹ thuật. 61

3.2. Tính nhiệt dung riêng của khí tự nhiên đi vào ở 6000C 62

3.3. Hiệu ứng nhiệt của phản ứng: Q3 (kcal/mol) 63

3.4. Tính nhiệt dung riêng của khí nhiệt phân ra ở 800C 65

3.4.1. Nhiệt dung riêng của các cấu tử tương ứng trong hỗn hợp khí phân. 65

3.4.2. Tính nhiệt lượng cần lấy trong quá trình tôi: Q7 67

CHƯƠNG III : TÍNH TOÁN THIẾT BỊ CHÍNH. 73

3.1. Tính thiết bị làm lạnh khi cracking. 73

3.1.1. Tính đường kính tháp. 73

3.2. Tính tháp hấp thụ 76

CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN CƠ KHÍ 81

4.1. Tính thân tháp hấp thụ. 81

4.2. Tính đường kính các ống dẫn. 83

4.2.1. Ống dẫn đỉnh. 83

PHẦN 3: THIẾT KẾ XÂY DỰNG 85

3.1. Đặc điểm của phân xưởng 85

3.1.1. Đặc điểm của nguyên liệu. 85

3.1.2. Đặc điểm của sản phẩm. 85

3.1.3. Đặc điểm của dây chuyền sản xuất. 85

3.2. Chọn địa điểm xây dựng. 85

3.2.1. Yêu cầu về khu đất xây dựng. 86

3.2.2. Yêu cầu vệ sinh công nghiệp. 86

3.3. Giải pháp thiết kế xây dựng. 87

3.1. Tổng diện tích mặt bằng nhà máy. 87

3.3.1. Nguyên tắc thiết kế tổng mặt bằng nhà máy. 88

PHẦN 4: TÍNH TOÁN KINH TẾ. 90

1. Mục đích 90

2. Nội dung 90

2.1. Chế độ công tác của phân xưởng. 90

2.2. Nhu cầu về nguyên liệu, vật liệu và năng lượng. 90

2.3. Tính chi phí nguyên vật liệu và năng lượng 92

3.4. Tính vốn đầu tư cố định 92

3.5. Nhu cầu lao động 93

3.6. Quỹ lương công nhân và nhân viên toàn phân xưởng 94

3.7. Tính khấu hao 95

3.8. Thu hồi sản phẩm phụ 95

3.9. Chi phí khác. 95

3.10. Tính giá thành sản phẩm 96

3.11. Tính thời gian hoàn vốn 97

PHẦN 5: AN TOÀN LAO ĐỘNG 98

I- An toàn lao động trong phân xưởng sản xuất axetylen 98

II. Các nguyên nhân gây ra tai nạn cháy nổ. 98

II.1.Nguyên nhân do kỹ thật. 98

II.2.Nguyên nhân do tổ chức. 99

II.3.Nguyên nhân do vệ sinh 99

III.Những yêu cầu về phòng chống cháy nổ. 99

III.1.Phòng chống cháy. 99

III.2.Ngăn ngừa khả năng xuất hiện những nguồn gây cháy. 99

III.2. Phòng chống nổ. 100

IV. Những biện pháp tổ chức để đảm bảo an toàn cháy nổ. 100

V. Yêu cầu đối với bảo vệ môi trường. 101

VI. Kết luận. 101

Tài liệu tham khảo 103

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY