Đề tài Thiết kế phân xưởng sản xuất Axetylen từ khí thiên nhiên

PHẦN I :TỔNG QUAN LÝ THUYẾT. 0

1.1. Giới thiệu về khí thiên nhiên 1

1.2. Tổng quan về axetylen. 2

1.2.1. Tính chất vật lý 3

1. 2.2. Tí.nh chất hoá học. 8

1. 2.2.1. Đặc điểm cấu tạo của phân tử axetylen 8

1.2.2.2. Các phản ứng quan trọng trong công nghiệp. 9

1.2.2.3. Các phản ứng khác 15

PHẦN II: CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT AXETYLEN 17

2.1. Công nghệ sản xuất axetylen từ khí thiên nhiên và hydrocacbon. 17

2.1.1. Nhiệt động học và động học của quá trình. 17

2.1.2. Cơ chế của quá trình. 21

2.1.2.1. Động học quá trình nhiệt phân hydrocacbon nguyên liệu 22

2.1.2.2. Động học tạo thành và phân huỷ axetylen 24

2.1.3. Lựa chọn nguyên liệu để nhiệt phân. 28

2.1.4. Các công nghệ sản xuất axetylen từ khí thiên nhiên và từ hydrocacbon 30

2.1.4.1. Quá trình nhiệt điên. 30

2.1.4.2. Quá trình oxy hoá không hoàn toàn 38

2.1.4.3. Sự phân tách và tinh chế 44

2.2 Công nghệ sản xuất exetylen từ than đá hay cacbua canxi. 48

2.2.1. Thiết bị loại ướt. 50

2.2.2. Thiết bị loại khô. 53

2.2.3. Phương pháp sản xuất axetylen trực tiếp từ than đá (quá trình hồ quang). 56

2.3. So sánh các phương pháp. 59

2.4. Thuyết minh dây chuyền công nghệ 60

PHẦN III :TÍNH TOÁN . 62

3.1 Tính cân bằng vật chất trong thiết bị phản ứng . 62

3.2. Tính Toán cân bằng nhiệt lượng . 68

3.2.1. Tính nhiệt dung riêng của oxy kỹ thuật đi vào thiết bị phản ứng ở 6000C(8730K) 69

3.2.2 Tính nhiệt dung riêng của khí tự nhiên đi vào thiết bị phản ứng ở 6000C(8730K) 69

3.2.3 Tính nhiệt độ khí nguyên liệu mang vào . 70

3.2.4 Tính hiệu ứng nhiệt của phản ứng . 71

3.2.5 . Tính nhiệt dung riêng của khí nhiệt phân ra ở 800c . 73

PHẦN IV. TÍNH TOÁN THIẾT BỊ . 80

4.1 Tính toán thiết bị phản ứng chính : 80

4.1.1 Tính đường kính và số ống phân phối trong thiết bị phân phối khí . 80

4.2. Tính thiết bị làm lạnh khí cracking : 82

4.2.1.Tính chiều cao của đoạn tháp 85

PHẦN VI : XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP . 87

6.1. Đặc điểm của nhà máy và một số yêu cầu . 87

6.2. Tổng mặt bằng nhà máy . 88

6.3. Yêu cầu thiết kế tổng mặt bằng . 89

6.4. Các chỉ tiêu . 90

6.5. Nhà máy sản xuất phân xưởng sản xuất Axetylen . 90

PHẦN VII : AN TOÀN LAO ĐỘNG . 92

KẾT LUẬN . 93

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY