Đề tài Thiết kế nhà máy sản xuất vật liệu chịu lửa cao alumin phục vụ công nghiệp ximăng năng suất 12000 (tấn/năm)

PHẦN MỞ ĐẦU 4

I. BIỆN LUẬN ĐỀ TÀI THIẾT KẾ 4

II. CƠ SỞ HÓA LÝ CỦA SẢN PHẨM VẬT LIỆU CHỊU LỬA CAO ALUMIN 8

III. CƠ SỞ KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ VÙNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY 11

1. Điều kiện tự nhiên 12

2. Điều kiện kinh tế ,chính trị 12

3. Chọn điểm đặt nhà máy 13

PHẦN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT 13

CHƯƠNG I

KỸ THUẬT SẢN XUẤT 13

I. LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT VÀ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT,THUYẾT MINH DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT 13

1. Lựa chọn phương pháp sản xuất gạch cao alumin 13

2. Dây chuyền sản xuất 15

3. Thuyết minh dây chuyền sản xuất 16

II. CÁC NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT,TÍNH PHỐI LIỆU 17

III.TÍNH CÂN BẰNG VẬT CHẤT 18

VI.TÍNH VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ TRONG NHÀ MÁY 23

V. XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC LÒ 27

VI. ĐƯỜNG CONG NUNG VÀ XÁC ĐỊNH CHIỀU DÀI CÁC DÔN DỰA VÀO ĐƯỜNG CONG NUNG 29

VII. LỰA CHỌN VẬT LIỆU XÂY LÒ 30

1. Các vật liệu để xây lò 30

2. Các thông số vật lý của vật liệu xây lò 31

3. Chọn vật liệu xây các zôn 31

CHƯƠNG II

TÍNH TOÁN NHIỆT KỸ THUẬT 33

I. TÍNH TOÁN QUÁ TRÌNH CHÁY NHIÊN LIỆU 33

II.TÍNH TOÁN CÂN BẰNG NHIỆT .

II.1TÍNH TOÁN CÂN BẰNG NHIỆT CHO ZÔN NUNG VÀ ZÔN ĐỐT NÓNG 37

A. Các khoản nhiệt thu. 37

B. Các khoản nhiệt chi 40

II.2 TÍNH TOÁN CÂN BẰNG NHIỆT CHO ZÔN LÀM NGUỘI 63

A.Các khoản nhiệt thu 63

B.Các khoản nhiệt chi 64

CHƯƠNG III

TÍNH VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ PHỤ TRỢ LÒ NUNG 72

PHẦN XÂY DỰNG 84

I.Giới thiệu địa điểm xây dựng nhà máy 84

II.Tổng bố trí mặt bằng 84

III.Kiến trúc công trình 85

PHẦN ĐIỆN NƯỚC 87

I.Điện 87

II.Nước 90

PHẦN KINH TẾ TỔ CHỨC 90

A.Cơ cấu tổ chức nhà máy 91

B.Vốn đầu tư 93

PHẦN AN TOÀN LAO ĐỘNG 98

KẾT LUẬN 100

TÀI LIỆU THAM KHẢO 101

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY