Đề tài Thiết kế nhà làm việc liên cơ - TP Bắc Ninh

LỜI NÓI ĐẦU 1

Giới thiệu cụng trỡnh 2

2. sự cần thiết phải đầu tư xây dung .2

3. Giới hạn của đồ án tốt nghiệp: .4

4. cấu trúc của đồ án tốt nghiệp .4

CHƯƠNG 1:CƠ SỞ THIẾT KẾ .4

1.1. Điều kiện tự nhiên 4

1.2. Điều kiện xã hội, kỹ thuật 4

CHƯƠNG 2 :THIẾT KẾ KIẾN TRÚC .6

2.1. Quy hoạch tổng mặt bằng 6

2.2. Thiết kế kiến trúc công trình .7

.CHƯƠNG 3 :THIẾT KẾ KẾT CẤU .10

3.1. Cơ sở lựa chọn sơ đồ kết cấu . 10

3.2. tính toán khung 12

3.3.thiết kế các cấu kiện 27

3.6Tính thép sàn tầng điển hình 33

3.7. Tính toán cầu thang bộ 42

3.8 Thiết kế Nền và móng 53

CHƯƠNG 4 : THI CÔNG 72

Phần A .73

I.Giới thiệu công trình .73

II. Những điều kiện liên quan đến thi công .74

2. Đặc điểm kết cấu công trình .74

3 Điều kiện điện nước. .74

III. Công tác chuẩn bị trước khi thi công công trình. 74

PHẦN B :KỸ THUẬT THI CÔNG PHẦN NGẦM

PHẦN C : LẬP BIỆN PHÁP THI CÔNG PHẦN THÂN TẦNG ĐIỂN HÌNH .111

PHẦN D:LẬP TIÊN ĐỘ .152

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY