Đề tài Thiết kế nhà chung cư CT - 16 khu đô thị mới Định Công

Lời nói đầu 4

Phần kiến trúc 5

I. giới thiệu về công trình 6

2. Giới thiệu chung 6

3. Địa điểm xây dựng 6

ii. giải pháp kiến trúc và các yêu cầu kỹ thuật 6

1. Quy hoạch tổng mặt bằng 6

2. Giải pháp mặt đứng. 6

3. Về giải pháp cung cấp điện. 7

4. Hệ thống chống sét và nối đất. 7

5. Giải pháp cấp , thoát nước. 7

6. Giải pháp thông gió, cấp nhiệt. 8

7. Giải pháp phòng cháy , chữa cháy. 8

8. Hệ thống giao thông cho công trình. 8

III. Lựa chọn hệ kết cấu chịu lực cơ bản. 9

Phần kết cấu 10

chương I : xác định tải trọng và tổ hợp tải trọng. .10

1. Xác định tải trọng 11

2. Chọn sơ bộ tiết diện các cấu kiện 12

3. Tính toán tải trọng tác dụng vào khung K3: 15

4.Tính toán tải trọng gió 24

5.Tổ hợp nội lưc 34

chương ii : thiết kế móng .39

1. Số liệu địa chất, thuỷ văn 39

2. Kết quả khảo sát bằng máy khoan 39

3. Kết quả xuyên tĩnh 41

4. Chọn giải pháp móng 41

4.1. Đặc điểm thiết kế 41

4.2. So sánh phương án móng 42

5. Tính toán kết cấu móng 43

5.1. Chọn kích thước 43

5.2. Xác định sức chịu tải của cọc 43

6. Tính toán kiểm tra sự làm việc đồng thời của móng và nền đất 45

6.1. Móng chân cột 503(D-3): 45

6.2.Tính móng chân cột B, C và chân vách khung k3 51

6.3. Tính giằng móng 58

Chương III : tính toán cốt thép cột, dầm, sàn.60

1. Tính toán thép cột khung K3 60

1.1. Tính toán cột trục A tầng 1 60

1.2. Tính toán cột trục B 62

1.3. Tính toán cột trục C 64

1.4.Tính toán cột trục D 68

1.5. Tính cột trục E khung K3 72

2. Tính toán và bố trí thép cho dầm khung K3 73

2.1. Tính thép dầm nhịp CD cho tầng 1-3 74

2.2.Tính thép dầm nhịp AB cho tầng 1 76

2.3.Tính thép dầm tầng 1 nhịp DE 78

3. Tính thép cho vách cứng 78

3.1. Tính thép vách cho tầng 1, 2, 3, 4, 5 79

3.2. Tính thép vách cho tầng 6, 7, 8, 9,10 và tầng 11, 12, 13, 14, 15 81

3.3. Bố trí thép vách thang máy 81

4. Tính toán thép sàn tầng điển hình 81

4.1. Các thông số thiết kế 81

4.2. Sơ đồ tính toán ô sàn 81

4.3. Tính toán ô sàn điển hình 82

4.4.Tính toán ô sàn hành lang 1 83

Chương IV: Tính toán thang bộ,thang máy 85

1. Xác định tải trọng 85

2. Tính toán bản thang (sàn thang) đợt một, tầng một 86

2.1. Sơ đồ tính và xác định nội lực 86

2.2. Tính toán và bố trí cốt thép. 86

3. Tính toán bản thang đợt 2 tầng 1 87

3.1. Sơ đồ tính và nội lực 87

3.2. Tính toán và bố trí cốt thép 87

4. Tính toán bản thang đợt 1 tầng 2 88

4.1. Sơ đồ tính và nội lực 88

4.2.Tính toán và bố trí cốt thép 88

5. Tính toán bản thang đợt 2 tầng 2 89

5.1. Sơ đồ tính và nội lực 89

5.2. Tính toán và bố trí cốt thép 89

6. Cấu tạo dầm chân thang(tầng 1) 89

7. Cấu tạo dầm chiếu tới (D2) 89

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY