Đề tài Thiết kế khu nhà ở cao tầng Bắc Linh Đàm

Công tác trát đƣợc thực hiện theo thứ tự: trần trát trước,tường cột trát sau;

trát trong trƣớc, trát ngoài sau.Trát từ trên xuống:

Trát tƣờng chia làm 2 lớp: Lớp vảy và lớp áo.

+ Lớp trát vảy: Dày khoảng 0,5 đến 1 cm không cần xoa phẳng.

+ Lớp trát hoàn thiện dày khoảng 1cm tiến hành trát sau khi lớp vảy đã khô.

Mạch ngừng trát vuông góc với tƣờng.

Kỹ thuật trát:Trƣớc khi trát phải làm vệ sinh mặt trát, đục những phần nhô ra

bề mặt trát. Mốc trát có thể đặt thành từng điểm hoặc căng dây.

Để đảm bảo vữa trát bám chắc thì mạch vữa lõm sâu 10mm. Với cột vách,

lõi trƣớc khi trát phải tạo nhám bằng cách quýet phủ 1 lớp vữa xi măng.

Khi trát phải kiểm tra độ bằng phẳng, độ nhẫn của tƣờng bằng dây dọi, thƣớc

và nivô.

Sử dụng hệ dàn giáo làm sàn công tác cho các thao tác trát ở những vị trí

trên cao.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY