Đề tài Thiết kế khách sạn Công đoàn - Thành phố Hải Phòng

Tính toán lán trại công trƣờng :

a. Dân số trên công trƣờng :

Dân số trên công trƣờng : N = 1,06.( A B C D E)

Trong đó :

A: nhóm công nhân xây dựng cơ bản, tính theo phần trăm số CN có mặt

đông nhất trong ngày theo biểu đồ nhân lực. A = 0,6.104 = 62 (ngƣời).

B : Số công nhân làm việc tại các xƣởng gia công :

B = 25%. A = 16 (ngƣời).

C : Nhóm ngƣời ở bộ phận chỉ huy và kỹ thuật : C = 4 8 %. (A B) .

Lấy C = 6 %. (A B) = 5 (ngƣời).

D : Nhóm ngƣời phục vụ ở bộ phận hành chính : D = 5 6 %. (A B) .

Lấy D = 6 %. (A B) = 5 (ngƣời).

E : Cán bộ làm công tác ytế , bảo vệ , thủ kho :

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY