Đề tài Thiết kế cung cấp điện cho bệnh viện cao cấp

Lời nói đầu 3

PHẦN I . GIỚI THIỆU VỀ PHỤ TẢI 5

I . Giới thiệu chung 5

II. Các số liệu phụ tải 6

PHẦN II . THIẾT KẾ TÍNH TOÁN VÀ CHỌN SƠ ĐỒ

CẤP ĐIỆN CAO THẾ CHO BỆNH VIỆN 6

CHƯƠNG I .XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CHO BỆNH VIỆN 6

I. Phụ tải tính toán cho từng khu nhà 8

II. Phụ tải tính toán toàn bệnh viện 15

Biểu đồ phụ tải toàn bệnh viện 15

CHƯƠNG II . THIẾT KẾ MẠNG CAO ÁP CHO BỆNH VIỆN 17

I. Xác định vị trí trạm biến áp 18

II. Tính chọn dung lượng máy biến áp cho bệnh viện 18

III. Chọn khí cụ điện và dây dẫn cao áp 19

1. Đặt vấn đề 19

2. Sự phát nóng của khí cụ điện và dây dẫn 21

3. Lựa chọn sơ đồ cung cấp điện cao áp 20

4. Kết luận phương án 22

5. Lựa chọn dây dẫn phía cao áp 24

6. Tính toán ngắn mạch 26

7. Lựa chọn và kiểm tra dây dẫn khí cụ điện cao áp 28

8. Lựa chọn và kiểm tra máy cắt 29

9. Lựa chọn và kiểm tra dao cách ly 30

CHƯƠNG III . THIẾT KẾ TRẠM BIẾN ÁP CHO BỆNH VIỆN 32

I. Phân bố trạm biến áp 32

1. Sơ bộ về các loại trạm biến áp 32

2. Kiểu trạm biến áp 33

II. Thiết kế hệ thống nối đất cho trạm biến áp 35

PHẦN III. THIẾT KẾ MẠNG HẠ ÁP CHO BỆNH VIỆN 38

I. Chọn cáp từ máy biến áp đến tủ phân phối 38

II. Chọn và kiểm tra thiết bị điện hạ áp trong tủ phân phối 39

1. Chọn tủ hạ áp 39

2. Lựa chọn aptomat tổng bảo vệ phía hạ áp 39

3. Tính toán ngắn mạch 40

4. Chọn máy cắt liên lạc 42

5. Lựa chọn biến dòng 43

III. Kiểm tra 43

IV. Lựa chọn phương án đi dây mạng hạ áp 47

1. Phương án 1 47

A. Tính tiết diện dây sau tủ phân phối của các khu nhà 49

B. Bảng dự toán chi phí mua dây 55

C. Tính tổn thất công suất tác dụng 56

D. Chi phí tính toán Z 58

2. Phương án 2 59

A. Tính tiết diện dây sau tủ phân phối của các khu nhà 61

B. Bảng dự toán chi phí mua dây 67

C. Tính tổn thất công suất tác dụng 68

D. Chi phí tính toán Z 69

3. Lựa chọn phương án tối ưu 69

V. Chọn aptomat nhánh 73

VI. Kiểm tra cáp đã chọn 77

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY