Đề tài Thiết kế chung cư 201 Minh Khai

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN 1 : KIẾN TRÚC 1

I. GIỚI THIỆU CễNG TRèNH 2

II. GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC CễNG TRèNH 2

II.1_ Giải pháp về mặt đứng 2

II.2_ Giải phỏp về bố trớ mặt bằng 2

II.3_ Giải phỏp về giao thụng trong cụng trỡnh 3

III. HỆ THễNG KỸ THUẬT 3

III.1. Hệ thống chiếu sỏng, thụng giú 3

III.2. Hệ thống điện và thông tin liên lạc 3

III.3. Hệ thống cấp thoát nước 3

III.4. Hệ thống phũng chỏy, chữa chỏy 3

PHẦN 2 : KẾT CẤU 5

A. GIẢI PHÁP KẾT CẤU CễNG TRèNH 6

I. Lựa chọn giải phỏp kết cấu cho cụng trỡnh 6

I.1. Giải phỏp về kết cấu chịu lực 6

I.2. Giải phỏp về vật liệu 6

II. Sơ bộ xác định kích thước tiết diện 7

II.1. Tiết diện cột 7 II.2Tiết diện dầm 8

III. Phân tích lựa chọn phương án kết cấu sàn 8

III.1. Đề xuất phương án kết cấu sàn 8

III.2. Lựa chọn phương án kết cấu sàn 10

III.3 Xác định chiều dày thang bộ.

B. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG 11

I. Tải trọng đứng 11

I.1. Tĩnh tải 11

I.3.Hoạt tải sàn 13

II. Tải trọng giú 14

II.1. Thành phần tĩnh của tải trọng giú 14

II.2. Thành phần động của tải trọng giú 15

C. NỘI LỰC VÀ TỔ HỢP NỘI LỰC 23

I. Mụ hỡnh tớnh toỏn nội lực 23

II. Tổ hợp nội lực 23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY