Đề tài Thị trường chứng khoán Việt Nam và một số vấn đề đang đặt ra để tiếp tục phát triển

Đầu tiên là cần định vị rõ vai trò của hệ thống Thị trường chứng khoán trong sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Sự phát triển lâu dài, bền vững của Thị trường chứng khoán chỉ có được khi có 1 lực lượng chủ thể - các doanh nghiệp cùng với công chúng rộng rãi và nhập cuộc thực sự. Vậy cần phải thúc đẩy mạnh mẽ cỏ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là mạnh dạn cổ phần hoá những doanh nghiêp nhà nước có quy mô lớn, làm ăn có hiệu quả và gắn việc cổ phần hoá với phát hành chứng khoán ra công chúng.

Hai là hoàn chỉnh khung pháp lý cho sự hoạt động của Thị trường chứng khoán

+ Có luật chứng khoán

+ Có tình đồng bộ và nhất quản của các đạo luật kinh tế (luật ngân hàng luật ngân sách, luật chứng khoán )

+ Phải tính đến yêu cầu hội nhập quốc tế

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY