Đề tài Thị trường chứng khoán Việt Nam định hướng và giải pháp phát triển

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu 1

Phần I- Những nội dung cơ bản về thị trường chứng khoán 2

I- Lịch sử hình thành và phát triển thị trường chứng khoán trên thế giới. 2

II- Các khái niệm cơ bản 3

1. Chứng khoán: 3

2. Thị trường chứng khoán. 4

3. Sở giao dịch chứng khoán. 7

4. Chỉ số chứng khoán. 8

III- hoạt động của thị trường chứng khoán. 9

1. Các nghiệp vụ của thị trường chứng khoán 9

2. Nguyên tắc cơ bản về hoạt động của TTCK. 11

IV- Vai trò của thị trường chứng khoán 12

1. Những mặt tích cực. 12

2. Những mặt tiêu cực. 14

Phần II- thực trạng hoạt động thị trường chứng khoán ở Việt Nam. 16

I- Tính tất yếu của việc hình thành TTCK ở Việt Nam 16

1. Do yêu cầu kinh tế. 16

2. Do yêu cầu Nhà nước. 16

II- Thực trạng TTCK ở Việt Nam hiện nay. 17

1. Thực trạng. 17

2. Đánh giá tình hình TTCK sau 1 năm đi vào hoạt động. 18

Phần III- định hướng và giải pháp để 20

phát triển TTCK ở nước ta 20

I- Định hướng phát triển TTCK ở Việt Nam 20

II. Giải pháp để phát triển TTCK ở nước ta. 21

III. Một số kiến nghị: 23

Kết luận 25

Tài liệu tham khảo 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY